Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rezultati državnega tekmovanja iz kemije

Rezultati državnega  tekmovanja  iz znanja kemije za Preglovo plaketo, ki je bilo 7.5.2022 v Ljubljani kažejo, da so naši dijaki zelo dobri poznavalci kemije. Maja Mamič iz 1.c ter Lea Pavlin iz 4.c sta osvojili srebrno Preglovo plaketo, Črt Saksida iz 4.b,...

več...

Črt Saksida predstavljal raziskovalno nalogo v ZDA

Naš dijak Črt Saksida iz 4.b razreda je na največjem mednarodnem sejmu znanosti in tehnike (ISEF) predstavil svojo raziskovalno nalogo  z naslovom Obrazne maske kot zaščita pred trdnimi delci (Face mask protection against particulate matter). Dogodek je v prvi...

več...

Ekskurzija v London za dijake 3. letnika

V aprilu in maju so se dijaki 3. letnika v dveh skupinah udeležili ekskurzije v London v organizaciji agencije Twin. Ogledali so si Big Ben, Westminstersko palačo, Narodno galerijo na trgu Trafalgar Square, menjavo straže in kraljevi London ter enega najboljših...

več...

Mednarodna izmenjava v okviru projekta Erasmus +

Gimnazija Nova Gorica je med 9. in 13. majem 2022 organizirala še zadnjo letošnjo  delovno izmenjavo v projektu ERASMUS+ Fake news in the age of democracy, ki so se je udeležile, poleg naše, še tri tuje šole iz Nizozemske, Češke in Nemčije. V okviru te izmenjave...

več...

Urejena in uspešna šola, ki dijake vzgaja in izobražuje v odgovorne in ustvarjalne ljudi, pripravljene na nadaljnje izobraževanje.

PROJEKTI

Dostopnost