Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo mobilno aplikacijo “eVŠ” o visokem šolstvu v Sloveniji. Aplikacijo za mobilne telefone in tablice lahko brezplačno naložite v “App store”ali “Google play” trgovini. V iskalnik vtipkajte: eVŠ.

Uporabniku mobilna aplikacija eVŠ omogoča:

– iskanje po uradnih podatkih o visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, visoke strokovne šole, akademije) in študijskih programih;

– v rubriki »Kaj je dobro vedeti?« pregled pomembnejše informacije glede statusa študenta, financiranja študija, štipendij, subvencionirane študentske prehrane, bivanja in prevozov, zdravstvenega zavarovanja, vrednotenja in priznavanja izobraževanja ter študentskega dela;

- v rubriki »Kako se prijavim za vpis« pregled informacij glede oddaje prijave za vpis v visoko šolstvo preko spletnega portala eVŠ;

– načrtovanje informativnega dne – uporabnik si lahko izriše pot in oceni okvirni čas do izbranega visokošolskega zavoda glede na trenutno lokacijo, ki jo zazna GPS sistem, posamezniku pa prikažejo tudi ostali visokošolski zavodi v bližini;

–  naročanje na opomnik za oddajo prijave za vpis na izbrani prijavni rok ali druge roke v rubriki »Pomembni datumi«;

- iskanje lokalov s študentsko prehrano in pregledovanje njihove ponudbe v rubriki »Študentska prehrana«.

Poglejte.

Dostopnost