ERASMUS+ FAKE NEWS in the Age of Democracy

ERASMUS+ FAKE NEWS in the Age of Democracy

Naša šola se že tretjič zaporedoma vključuje v Erasmus+ program, tokrat z novo projektno temo: Fake news in the Age of Democracy. V projektu sodelujemo štiri evropske gimnazije: (Gimnasium Frydlant, Češka; Paul Klee Gymnasium Gersthofen, Nemčija; Copernicus SG Hoorn, Nizozemska). V okviru teme, ki nagovarja dijake in učitelje, bomo razpravljali o vprašanjih in spretnostih kritičnega mišljenja in reševanja problemov v zahtevnem obdobju informacijskega in komunikacijskega tehnološkega buma. Rdeča nit našega – slovenskega – dela projekta bodo lažne novice v znanosti in umetnosti. Vodilo v projektu pa nam bo, kako opolnomočiti in opremiti dijake s spretnostmi in znanjem tehnološke pismenosti, kako razlikovati med lažnimi in resničnimi podatki ter novicami na številnih področjih človekovega udejstvovanja, ne da bi pri tem pozabili na načela delovanja demokracije.

KOORDINATOR PROJEKTA

Renata Bone

Erasmusplus Wasser – flüssige Nachbarschaft

Naša projektna tema: Wasser – flüssige Nachbarschaft (Voda- naša gibljiva soseščina)

V tem delu povzemamo nekaj bistvenih aspektov iz pogodbe, da bi orisali projektno delo prihajajočih dveh let. Izvedba projekta je skupna ideja večine kolegov partnerskih šol, nastala kot rezultat navdušenja iz entuziazma učiteljev in dijakov iz prejšnjega projekta Fin de Siécle. Prijaviteljica in nosilec projekta pa je nemška šola Paul Klee Gymnasium, ki je k projektu dodatno povabila še nizozemsko šolo .

Tokratna tema »Voda, naša gibljiva soseščina«, nas nagovarja z različnih vidikov, ki jih lahko zelo dobro medpredmetno obdelamo- seveda pri naravoslovnih predmetih (kemija, biologija, geografija, ekologija ..) z raziskovanjem njene kemijske in biološke sestave, njene kvalitete v okviru ekološkega vprašanja, z uporabo informatike in tujih jezikov (delovni jezik je nemščina ter angleščina kot »bridge language«) se bomo skoncentrirali na projektno skupinsko likovno in filmsko delo, s športnim udejstvovanjem ob vodi in na njej bomo predstavili še eno razsežnost tega spreminjajočega se elementa.

Za nadaljnje branje kliknite TU.

Koordinatorica projekta:
Renata Bone

Erasmus+ – projekt Fin de siècle

Gimnazija Nova Gorica je vključena v projekt ERAZMUS+ STRATEŠKO PARTNERSTVO. Na prvem mednarodnem strateškem sestanku v Frydlantu na Češkem smo dokončno določili glavne smernice in potek projekta.
V projekt so poleg Gimnazije Nova Gorica vključene še štiri evropske gimnazije – 2 nemški, ena italijanska in ena iz Češke. Med samim projektom se bodo zvrstile štiri izmenjave nemško govorečih dijakov. Tema projekta Fin de siècle nas bo povezala v skupnem proučevanju industrijske revolucije in njenega vpliva na vsakdanje življenje ljudi. Dijaki bodo v nemškem jeziku, ki je delovni jezik projekta, poskušali ugotoviti, kako je tehnična revolucija spremenila ne le materialno življenje sodobnikov, temveč tudi način razmišljanja. Zanimalo nas bo tudi, kako sta se pod vplivom industrijske revolucije spremenila naša regija in življenje v njej. Dijaki bodo zaživeli z duhom takratnega časa ter se spraševali o morebitnih povezavah s sedanjostjo in digitalno revolucijo. Za naše dijake bo delo v tem projektu velik izziv, saj ima mesto Nova Gorica le kratko zgodovino. Prepričani smo, da bomo v projekt vnesli novo perspektivo, saj se je v naši regiji od 19. stoletja veliko spremenilo.

Za nadaljnje branje kliknite TU.

Koordinatorica projekta:
Renata Bone

Mednarodna izmenjava z Dubno (Rusija)

Naša šola je pobratena s Srednjo splošnoizobraževalno šolo št. 1. Moskovske oblasti v ruskem mestu Dubna. Med šolama že tri leta potekajo intenzivne izmenjave. V času jesenskih počitnic v šolskem letu 2014/15 so dijaki naše šole gostovali pri ruskih sovrstnikih in njihovih družinah. V Dubni so si ogledali vse pomembne kulturne in izobraževalne inštitucije ter turistične znamenitosti. Najbolj poučni so bili ogledi Inštituta za jedrske raziskave z jedrskim reaktorjem, pospeševalnikom in trkalnikom, Centra za povezave z vesoljem in hidroelektrarne na reki Volgi.

Obe mesti – Nova Gorica in Dubna – sta nastali po 2. svetovni vojni in ju tako druži podobna zgodovina. Dubna leži približno 150 km severno od Moskve in je industrijsko mesto ob rekah Volgi in Moskvi. V Dubni imajo sedež Inštitut za jedrske raziskave z jedrskim reaktorjem, pospeševalnikom in trkalnikom, primerljiv s švicarskim jedrskim centrom v Cernu, Center za satelitsko komunikacijo, tovarna Raduga, kjer proizvajajo rakete MiG-25, ter univerza s številnimi naravoslovnimi in tehniškimi programi.

V tednu med 23. in 30. oktobrom 2014 so se dijaki naše šole v spremstvu prof. Vesne Prinčič Crosatto in prof. Nejca Rožmana Ivančiča udeležili izmenjave v Dubni. Prisostvovali so pouku v Šoli št. 1, v kateri so jih njihovi sovrstniki in profesorji kar najlepše sprejeli. Zanje so bile organizirane ekskurzije z ogledom vseh pomembnih kulturnih ustanov v mestu, deležni so bili natančnega celodnevnega vodenja po Centru za jedrske raziskave in Centru za satelitsko komunikacijo ter Univerzi v Dubni. Natančno so jim predstavili hidrocentralo med t. i. Moskovskim morjem in reko Volgo, nastopili so v okrogli mizi na Televiziji Dubna, ogledali pa so si še Moskvo in Dmitrov z izčrpno kulturnozgodovinsko razlago ravnatelja Šole št. 1. prof. Aleksandra Ivanoviča Rudenka.

Naši dijaki so ruskim gostiteljem predstavili našo šolo, Novo Gorico in Slovenijo ter pripravili recital poezije Simona Gregorčiča, Franceta Prešerna, Lermontova in Puškina.

Ruski dijaki so bili na izmenjavi v Novi Gorici od 14. do 23. aprila 2015. Nastanjeni so bili pri družinah naših dijakov in so nekaj dni prisostvovali pouku v naši šoli. Ogledali so si Novo Gorico in Gorico, Bled, Goriška brda, Benetke, Ljubljano, Maribor in Mursko Soboto.

IMG_8490

Kratek tečaj slovenščine za ruske dijake iz Dubne

IMG_8491

Pouk slovenščine je za ruske dijake pripravil Matjaž Lovrečič

murskasobota

Ruski dijaki 17. 4. 2015 v Murski Soboti ob polaganju cvetja na grobove ruskih vojakov, padlih v Pomurju

Ob novem letu so nam ruski kolegi pripravili presenečenje – čudovito voščilo v ruščini:

httpv://www.youtube.com/watch?v=l11qjPPpmaI

Galerijo slik si lahko ogledate v zavihku GAERIJA.

Obogateno učenje tujega jezika-3 (OUTJ-3)

Šola sodeluje v projektu Zavoda RS za šolstvo Obogateno učenje tujega jezika-3 (OUTJ-3), s katerim smo pridobili dva učitelja – matična govorca angleščine in francoščineLauro Lee Jensen in Samuela Farsurea. Koordinatorica v projektu Obogateno učenje tujega jezika je prof. Ines Vižin.

The EU: a free cultural exchange area (Projekt ERASMUS+)

Gimnazija Nova Gorica je bila v šolskih letih 2009/2010 in 2010/2011 vključena v mednarodni projekt Comenius z naslovom Euro-Vision-School-Contest. Glavna koordinatorica projekta je bila Gimnazija Grabbe iz Detmolda (Nemčija) (zavihek Schulleben AGs • Projekte • Reisen • Feste: Comenius-Projekt), partnerski gimnaziji pa še gimnazija Kernek Anadolu Lisesi iz Malatye (Turčija) in gimnazija Lycée Sud-Médoc iz Francije. Dobro sodelovanje smo nadgradili z novim projektom, v katerem sodelujemo kar tri partnerice prvega projekta razen Nemčije.

Novi projekt z naslovom The EU: a free cultural exchange area povezuje dijake in profesorje petih evropskih držav. Pričel se je septembra 2014 in bo trajal do 31. avgusta 2017. Glavna koordinatorica je francoska gimnazija, poleg turške in naše gimnazije pa sta v projekt vključeni še gimnazija Pärnu Ühisgümnaasium iz Estonije in gimnazija Draudziga aicinajuma Liepajas pilsetas 5. vidusskola iz Latvije.

erasmusLOGO

 

S projektom želimo premagovati predsodke, dijakom omogočiti, da spoznavajo druge kulture, predvsem pa jih želimo spodbuditi k razmišljanju o lastni kulturi in njenem obstoju v okviru Evropske unije. Vprašanji, na kateri želimo s projektom odgovoriti, sta: Ali lahko kultura posameznega, še posebej malega naroda preživi ob množici kultur, ki ga obdajajo? in Ali nam preti prevlada ene same nadkulture ter kako se lahko temu upremo?

V šolskem letu 2014/15 dijaki naše šole pišejo himno evropskih narodov v slovenščini na melodijo pesmi Kauges külas estonske skupine Curly Strings. Prvo kitico v slovenščini smo posneli in pesem predali turškim kolegom, ti pa nato še estonskim, latvijskim in francoskim. Pesem bo tako zaokrožila med petimi evropskimi narodi in jeziki ter nas popeljala v strpno in kulturno bogato prihodnost.

Na srečanju projekta Erasmus+ od 3. do 7. junija 2015 v Pärnuju v Estoniji smo predstavili 5 filmov o stereotipih glede nacionalnih značajev, ki so jih posneli dijaki Gimnazije Nova Gorica ter šol iz Latvije, Estonije, Turčije in Francije.

 

V spomin se mi je najbolj vtisnila ruska družina, pri kateri sem bival ves teden. Skupaj smo lepo preživeli čas – dobro sem spoznal dedka in babico ter ostale člane družine. Rusi so res dobri po duši, veseljaški ter prijeten narod. V Rusiji sem užival v vsaki minuti.

Patrik Likar

dijak 3. c

Dostopnost