Razpisi

RAZPISI ZA PROSTA DELOVNA MESTA

13. 6. 2022: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosta delovni mesti z naslednjimi pogoji za zasedbo

1.

Naziv DM Učitelj matematike –  (M/Ž)
Opis del in nalog: Pravilnik o sistematizaciji DM
Izobrazbeni pogoji:
 • enopredmetni univerzitetni študijski program matematike,
 • enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika,
 • magistrski študijski program druge stopnje matematika ali matematične znanosti ali
 • enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče,
 • vozniški izpit kategorije B,
 • urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti na naslov tajnistvo@gimng.siandrej.susmelj@gimng.si, do torka, 21. 6. 2022.

2. 

Naziv DM Učitelj slovenščine ali Učitelj slovenščine in ruščine –  (M/Ž)
Opis del in nalog ter izobrazbeni pogoji: Pravilnik o sistematizaciji DM
Izobrazbeni pogoji
 • univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo ali
 • magistrski študijski program druge stopnje slovenistika ali slovenski jezik in književnost.

Za ruščino (opcija):

 • univerzitetni študijski program ruskega jezika ali
 • magistrski študijski program druge stopnje rusistika.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo 3 mesece

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče, (ali še z obvladovanjem ruskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče)
 • vozniški izpit kategorije B,
 • urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti na naslov tajnistvo@gimng.siandrej.susmelj@gimng.si, do torka, 21. 6. 2022.

3.

Naziv DM Učitelj fizike –  (M/Ž)
Opis del in nalog ter izobrazbeni pogoji: Pravilnik o sistematizaciji DM
Zahtevana izobrazba:
 • enopredmetni univerzitetni študijski program fizike,
 • enopredmetni magistrski študijski program izobraževalna fizika ali
 • magistrski študijski program druge stopnje pedagoška fizika ali fizika
Trajanje zaposlitve: nedoločen delovni čas
Vrsta zaposlitve: skrajšan delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče, (ali še z obvladovanjem ruskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče)
 • vozniški izpit kategorije B,
 • urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti na naslov tajnistvo@gimng.si / andrej.susmelj@gimng.si, do torka, 21. 6. 2022.

ARHIV RAZPISOV

7. 1. 2022: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosti delovni mesti z naslednjimi pogoji za zasedbo

1.

Naziv DM Laborant III –  (M/Ž)
Opis del in nalog: Sodeluje pri izvedbi pouka fizike (gl. Pravilnik o sistematizaciji DM, ki je na spletni strani Gimnazije Nova Gorica)
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*:

(150) srednja strokovna, srednja splošna, 0533 Fizika

(150) srednja strokovna, srednja splošna, 0111 Izobraževalne znanosti

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 28 ur/teden
Poskusno delo: 1 mesec

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče,
 • vozniški izpit kategorije B,
 • obvladovanje računalniških orodij v sistemu Windows (urejevalnik besedil-zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, računalniško oblikovanje – zahtevno),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do srede, 12. 1. 2022.

2. 

Naziv DM Vzdrževalec računalniške opreme –  (M/Ž)
Opis del in nalog: Vodi evidenco o uporabi računalniške tehnologije (in drugo po Pravilniku o sistematizaciji DM)
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: (162) visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0619 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče,
 • vozniški izpit kategorije B,
 • obvladovanje računalniških orodij v sistemu Windows (urejevalnik besedil-zahtevno, delo s preglednicami-zahtevno, delo z bazami podatkov-zahtevno, programiranje-zahtevno, poznavanje računalniških omrežij-zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov-zahtevno, računalniško oblikovanje-zahtevno),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do srede, 12. 1. 2022.

9. 12. 2021: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo

Naziv DM Poslovni sekretar VII/1 ali VII/2 ali tajnik VIZ VI –  (M/Ž)
Opis del in nalog: Urejanje kadrovskih zadev za delavce, organizacija in vodenje tajništva zavoda in ostalo (glej Pravilnik o sistematizaciji D.M. objavljen na naši spletni strani)
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: (170) visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0419, Poslovne in upravne vede, drugo
Alternativna izobrazba: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 0415 tajniško in administrativno delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 2 meseca

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče,
 • angleški jezik: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče,
 • vozniški izpit kategorije B,
 • obvladovanje računalniških orodij v sistemu Windows (urejevalnik besedil-zahtevno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do petka, 17. 12. 2021.

27. 9. 2021: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo

Naziv DM Učitelj začetnik v okviru izbrani na razpisu MIZŠ – projektno d.m. učitelj VII začetnik  (M/Ž)
Opis del in nalog: Priprava in izvedba pouka in druge naloge po letnem delovnem načrtu  v okviru projekta
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: (170) visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja)  (0519) biološke in sorodne vede
Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev oz. od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, če bomo izbrani na razpisu
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • angleški jezik: razumevanje/govorjenje/pisanje tekoče
 • obvladovanje računalniških orodij v sistemu Windows (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov) – zahtevno
 • Javni razpis “UČIM SE BITI UČITELJ”: zaposlitev se izvede, če bomo izbrani na javnem razpisu

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do petka, 1. 10. 2021. 30. 8. 2021: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo

Naziv DM Laborant III (M/Ž)
Opis del in nalog: Priprava laboratorijskih vaj in izvedba ter ostale naloge po Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Srednja strokovna (150), področje biologija (0511)
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 24 ur/teden

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje računalniških orodij v sistemu Windows
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do petka, 3. 9. 2021.   17. 8. 2021: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo:

Naziv DM Učitelj filmskih predmetov
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom delovnih mest v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica – poučevanje filmskih predmetov
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje računalniških orodij v sistemu Windows
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek,
 • obvladovanje postopkov in uporabe tehnologije za filmsko snemanje in montažo.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do četrtka, 19. 8. 2021. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 27. 8. 2021 na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 9. 2021. 17. 12. 2020: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo:

1 Naziv DM Učitelj predmetov LIKOVNA TEORIJA in OSNOVE VAROVANJA DEDIŠČINE
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: univerzitetni študijski program slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali likovne pedagogike, enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali magistrski študijski program druge stopnje slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, poučevanje (smer likovna pedagogika) ali likovna pedagogika.
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (poskusna doba 3 mesece)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (30 ur/teden)

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek
 • zaželeno znanje grafičnega oblikovanja v okolju Adobe Illustrator

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si do torka, 22. 12. 2020. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 5. 1. 2021, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 25. 1. 2021.

1 Naziv DM Učitelj predmeta FRANCOŠČINA
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu univerzitetni študijski program francoskega jezika alimagistrski študijski program druge stopnje francoščina, francistične študije ali francistične in romanistične študije
  Trajanje zaposlitve: Določen čas 1 leto
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (6 ur/teden)
2  Naziv DM Učitelj predmeta  FOTOGRAFIJA IN FILM (program um. gimnazija, gledališče in film)
   Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
   Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
   Trajanje zaposlitve:  Določen čas
   Vrsta zaposlitve:  Krajši delovni čas (4 ure/teden)
3 Naziv DM Učitelj predmeta GLEDALIŠKE IN FILMSKE DELAVNICE: FOTOGRAFIJA IN FILM (program um. gimnazija, smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (16 ur/teden)
4 Naziv DM Učitelj predmeta FILMSKO USTVARJANJE (program um. gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Določen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 ure/teden)
5 Naziv DM Učitelj predmeta FILMSKE DELAVNICE: SCENARIJ IN REŽIJA, SNEMANJE IN MONTAŽA (program um. gimnazija – smer gledališče in film); predviden nastop dela 1. 9. 2020
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Določen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (20 ur/teden)

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt)
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek,
 • (za DM pod točkami 4, 5, 6 in 7) obvladovanje postopkov in uporabe tehnologije za filmsko snemanje in montažo.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do petka, 21. 8. 2020. Prosimo, da se v primeru prijave na več delovnih mest prijavite z eno prijavo, v kateri eksplicitno navedete vsa delovna mesta, na katera se prijavljate. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 28. 8. 2019, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 9. 2019. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 18.5. 2020), datum zaposlitve 1. september 2020:

1 Naziv DM Učitelj predmeta IGRA IN GOVOR (program umetniška gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu dramaturgije, dramske igre, umetniške besede, gledališke režije ali radijske režije
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (12 ur/teden)

Drugi pogoji za zasedbo navedenega delovnega mesta:

 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek,
 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba (ni pogoj),
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja (ni pogoj),
 • obvladovanje osnovnih računalniških veščin (urejanje tekstov, preglednic, predstavitev…)

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do vključno petka, 22. 5. 2020. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 22. 1. 2020):

1 Naziv DM Laborant III (M/Ž)
  Opis del in nalog: Priprava laboratorijskih vaj in izvedba ter ostale naloge po Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Srednja strokovna (150), področje kemija (442)
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (23 ur/teden)

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do 25. 1. 2020. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 19. 11. 2019):

1 Naziv DM Računovodja VI
  Opis del in nalog: Naloge s področja finančno – računovodskega poslovanja po Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Najmanj višja strokovna izobrazba oziroma  višješolska izobrazba (po prejšnjem sistemu) ekonomije
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Poln delovni čas (40 ur/teden)

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do 24. 11. 2019. Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ul. 9, 5000 Nova Gorica na podlagi sprejetega sklepa 24. redne seje Sveta zavoda Gimnazije Nova Gorica, ki je potekala dne 10. 9. 2019, razpisuje delovno mesto (datum objave 20. 9. 2019)

1 Naziv DM Ravnatelj/ica
  Opis del in nalog: Celoten opis je objavljen na straneh 2-3 tukaj.
  Izobrazbeni in drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju (overjena kopija delovne knjižice ali drugo dokazilo o obdobju dela v vzgoji in izobraževanju),
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu mandat preneha po zakonu),
 • dokazilo o pridobljenem nazivu (svetnik ali svetovalec najmanj 5 let naziv mentor),
 • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji vloge potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni)
 • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v RS, ob oddaji vloge potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).
 • kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo v decembru 2019. Svet zavoda ne bo obravnaval prepozno prispelih vlog. V primeru, da kandidat/-ka v določenem roku svoje prijave ne dopolni z dokumenti, ki dokazujejo, da izpolnjuje z zakonom določene pogoje za zasedbo delovnega mesta, se šteje, da je svojo prijavo umaknil/-a. Vloga bo štela za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

  Trajanje zaposlitve: Določen čas (5 let)
  Vrsta zaposlitve: Poln delovni čas

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku od dneva objave razpisa. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 5. 9. 2019):

1 Naziv DM Čistilec II
  Opis del in nalog: Čiščenje in težja fiozična dela dnevnega čiščenja, pripravljanja in vzdrževanja prostorov zavoda, generalna čiščenja prostorov in opreme, čiščenje zunanjih površin in ostala dela po Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (poskusno delo 1 mesec)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (20 ur/teden)

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do vključno petka, 13. 9. 2019. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 3. 9. 2019):

1 Naziv DM Računovodja VI
  Opis del in nalog: Naloge s področja finančno – računovodskega poslovanja po Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Najmanj višja strokovna izobrazba oziroma  višješolska izobrazba (po prejšnjem sistemu) ekonomije
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Poln delovni čas (40 ur/teden)

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do vključno petka, 13. 9. 2019. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 9. 7. 2019):

1 Naziv DM Učitelj predmeta ZGODOVINA IN TEORIJA FILMA (program um. gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu dramaturgije, filmske režije, televizijska režije, snemanja, montaže, filmskih in televizijskih študij, ali kulturologije (smer kulturne študije)
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (9 ur/teden)
2 Naziv DM Učitelj predmeta IMPRO DELAVNICA (program um. gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) s področja, s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI (pomembni dosežki s področja improvizacijskih uprizoritev).
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 ur/teden)
3 Naziv DM Učitelj predmetov VIDEO IN FILM (program um. gimnazija dramsko-gledališke smeri)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Določen čas 1 leto (zaradi prenehanja izvajanja izobraževalnega programa)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (2 uri/teden)
4  Naziv DM Učitelj predmeta  VIDEO FILMSKA DELAVNICA (program um. gimnazija dramsko-gledališke smeri)
   Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
   Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
   Trajanje zaposlitve:  Določen čas 1 leto (zaradi prenehanja izvajanja izobraževalnega programa)
   Vrsta zaposlitve:  Krajši delovni čas (4 ure/teden)
5 Naziv DM Učitelj predmeta GLEDALIŠKE IN FILMSKE DELAVNICE: FOTOGRAFIJA IN FILM (program um. gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (16 ur/teden)
6 Naziv DM Učitelj predmeta FILMSKO USTVARJANJE (program um. gimnazija – smer gledališče in film); predviden nastop dela 1. 9. 2019
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (4 ure/teden)
7 Naziv DM Učitelj predmeta FILMSKE DELAVNICE: SCENARIJ IN REŽIJA, SNEMANJE IN MONTAŽA (program um. gimnazija – smer gledališče in film); predviden nastop dela 1. 9. 2019
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (10 ur/teden)

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt)
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek,
 • (za DM pod točkami 4, 5, 6 in 7) obvladovanje postopkov in uporabe tehnologije za filmsko snemanje in montažo.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do petka, 12. 7. 2019. Prosimo, da se v primeru prijave na več delovnih mest prijavite z eno prijavo, v kateri eksplicitno navedete vsa delovna mesta, na katera se prijavljate. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 28. 8. 2019, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 9. 2019. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 30. 4. 2019):

1 Naziv DM ČISTILEC II
  Opis del in nalog: Čiščenje, pripravljanje in vzdrževanje prostorov zavoda, izvajanje generalnih čiščenj prostorov in opreme športnih dvoran, ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema), čiščenje zunanjih površin, zapiranje oz. zaklepanje prostorov, druga dela v skladu s predpisi, po navodilih vodstva zavoda ali pooblaščene osebe s strani vodstva.
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (poskusno delo 1 mesec)
  Vrsta zaposlitve: Krajši (polovični) delovni čas (20 ur/teden)
  Drugi pogoji za zasedbo DM: –  potrdilo o nekaznovanosti, –  potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek –  opravljen zdravstveni pregled, ki izkazuje sposobnost za opravljanje dela –  opravljen izpit iz VPD (ni pogoj za zasedbo DM)
  Predviden pričetek dela: 15. 5. 2019

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov vladimir.cibej@gimng.si, do torka, 7. 5. 2019. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 20. 5. 2019, na elektronski naslov oz. naslov, s katerega bodo oddali ponudbo.   Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 15. 4. 2019):

1 Naziv DM ČISTILEC II
  Opis del in nalog: Dnevno čiščenje, pripravljanje in pospravljanje prostorov zavoda, izvajanje generalnih čiščenj prostorov in opreme, ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema), čiščenje zunanjih površin, zapiranje oz. zaklepanje prostorov, druga dela v skladu s predpisi, po navodilih vodstva zavoda ali pooblaščene osebe s strani vodstva.
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (poskusno delo 1 mesec)
  Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas (40 ur/teden)
  Drugi pogoji za zasedbo DM: –  potrdilo o nekaznovanosti, –  potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek –  opravljen zdravstveni pregled, ki izkazuje sposobnost za opravljanje dela –  opravljen izpit iz VPD (ni pogoj za zasedbo DM)
  Predviden pričetek dela: 1. 5. 2019

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do petka, 19. 4. 2019. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 6. 5. 2019, na elektronski naslov oz. naslov, s katerega bodo oddali ponudbo.   Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice (datum objave 29. 3. 2019): Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ul. 9, 5000 Nova Gorica na podlagi sprejetega sklepa 18. redne seje Sveta zavoda Gimnazije Nova Gorica, ki je potekala dne 21. 3. 2019, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17-ZVaj). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo dne 27. 9. 2019. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Vloge morajo vsebovati naslednja dokazila:

 • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju,
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu mandat preneha po zakonu),
 • dokazilo o pridobljenem nazivu (svetnik ali svetovalec oz. najmanj 5 let naziv mentor),
 • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji vloge potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
 • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v RS, ob oddaji vloge potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Svet zavoda ne bo obravnaval prepozno prispelih vlog. V primeru, da kandidat/-ka v določenem roku svoje prijave ne dopolni z dokumenti, ki dokazujejo, da izpolnjuje z zakonom določene pogoje za zasedbo delovnega mesta, se šteje, da je svojo prijavo umaknil/-a. Vloga bo štela za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena. Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku od dneva objave razpisa.   Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 5. 2. 2019):

1 Naziv DM ČISTILEC II
  Opis del in nalog: Dnevno čiščenje, pripravljanje in pospravljanje prostorov zavoda, izvajanje generalnih čiščenj prostorov in opreme, ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema), čiščenje zunanjih površin, zapiranje oz. zaklepanje prostorov, druga dela v skladu s predpisi, po navodilih vodstva zavoda ali pooblaščene osebe s strani vodstva.
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Določen čas (do 25. 3. 2019)
  Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas (40 ur/teden)
  Drugi pogoji za zasedbo DM: –  potrdilo o nekaznovanosti, –  potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek –  opravljen zdravstveni pregled, ki izkazuje sposobnost za opravljanje dela –  opravljen izpit iz VPD (ni pogoj za zasedbo DM)
  Predviden pričetek dela: 18. 2. 2019

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov vladimir.cibej@gimng.si, do ponedeljka, 11. 2. 2019. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 22. 2. 2019, na elektronski naslov oz. naslov, s katerega bodo oddali ponudbo.   Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 26. 11. 2018):

1 Naziv DM: Čistilec II: ČISTILEC/VZDRŽEVALEC ŠPORTNIH DVORAN
  Opis del in nalog: Čiščenje, pripravljanje in vzdrževanje prostorov zavoda (športne dvorane), izvajanje generalnih čiščenj prostorov in opreme športnih dvoran, ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema), vzdrževanje zunanjih površin, zapiranje oz. zaklepanje prostorov, druga dela v skladu s predpisi, po navodilih vodstva zavoda ali pooblaščene osebe s strani vodstva.
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (poskusno delo 1 mesec)
  Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas (40 ur/teden)

  Drugi pogoji za zasedbo navedenega delovnega mesta: –        potrdilo o nekaznovanosti –        potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek, –        opravljen zdravstveni pregled, ki izkazuje sposobnost za opravljanje dela, –        opravljen ustrezen izpit s področja varstva pri delu (ni pogoj za zasedbo DM). Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov vladimir.cibej@gimng.si ali po pošti na naslov Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ul. 9, 5000 Nova Gorica ali oddajte osebno v tajništvu v času uradnih ur (od 9.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.00) do ponedeljka, 3. 12. 2018. Obvestilo o izboru bo prijavljenim kandidatom poslano po elektronski ali navadni pošti na naslov, naveden v prijavi. Izbrani kandidat bo pričel z delom predvidoma 3. 1. 2019.   Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 24. 10. 2018):

1 Naziv DM KNJIŽNIČAR
  Opis del in nalog: Vodenje šolske knjižnice, upravljanje s knjižnim in neknjižnim gradivom, izvajanje izposoje knjižničnega gradiva in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih   mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: –  Zaključen univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo; –  Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja splošnoizobraževalnih oziroma strokovnoteoretičnih predmetov ali za svetovalnega delavca v izobraževalnem programu gimnazije, v katerem opravlja vzgojno-izobraževalno delo knjižničarja, ter je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (s trimesečnim poskusnim delom)
  Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas
  Drugi pogoji za zasedbo DM: –  obvladovanje slovenskega knjižnega jezika, –  opravljena pedagoško-andragoška izobrazba, –  opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, –  obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt), –  obvladovanje dela z bazami podatkov, –  potrdilo o nekaznovanosti, –  potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek, –  opravljeno izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS (zaželjeno)
  Predviden pričetek dela: 1. 12. 2018
2 Naziv DM ČISTILEC II
  Opis del in nalog: Dnevno čiščenje, pripravljanje in pospravljanje prostorov zavoda (športne dvorane, hodniki, sanitarije), izvajanje generalnih čiščenj prostorov in opreme športnih dvoran, ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema), čiščenje zunanjih površin, zapiranje oz. zaklepanje prostorov, druga dela v skladu s predpisi, po navodilih vodstva zavoda ali pooblaščene osebe s strani vodstva.
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (z enomesečnim poskusnim delom)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (20 ur/teden)
  Drugi pogoji za zasedbo DM: –  potrdilo o nekaznovanosti, –  potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek
  Predviden pričetek dela: 12. 11. 2018

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do sobote, 3. 11. 2018. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 9. 11. 2018, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo.   Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 16. 10. 2018):

1 Naziv DM Laborant III: biologija
  Opis del in nalog: Izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, sodelovanje pri pouku in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Izobrazba V. stopnje in: -opravljena splošna matura z izbirnim predmetom biologija ali -zaključena srednja strokovna izobrazba, pridobljena z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov s predmetnega področja biologije
  Trajanje zaposlitve: Določen čas (nadomeščanje odsotnega delavca)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (22 ur/teden)

Izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 75/2015) Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt)
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek,

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do petka, 19. 10. 2018. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 26. 10. 2018, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 5. 11. 2018.   Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 2. 10. 2018):

1 Naziv DM: Čistilec II: ČISTILEC ŠPORTNIH DVORAN
  Opis del in nalog: Čiščenje in težja fizična dela: dnevno čiščenje, pripravljanje in pospravljanje prostorov zavoda (športne dvorane, hodniki, sanitarije), izvajanje generalnih čiščenj prostorov in opreme športnih dvoran, ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema), čiščenje zunanjih površin, zapiranje oz. zaklepanje prostorov, druga dela v skladu s predpisi, po navodilih vodstva zavoda ali pooblaščene osebe s strani vodstva.
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (poskusno delo 1 mesec)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (20 ur/teden)

  Drugi pogoji za zasedbo navedenega delovnega mesta: –        potrdilo o nekaznovanosti –        potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek, –        opravljen zdravstveni pregled, ki izkazuje sposobnost za opravljanje dela, –        opravljen ustrezen izpit s področja varstva pri delu (ni pogoj za zasedbo DM).  Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov vladimir.cibej@gimng.si ali po pošti na naslov Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ul. 9, 5000 Nova Gorica ali oddajte osebno v tajništvu v času uradnih ur (od 9.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.00) do torka, 9. 10. 2018. Obravnavane bodo le popolne ponudbe. Obvestilo o izboru bo prijavljenim kandidatom poslano po elektronski ali navadni pošti na naslov, naveden v prijavi. Izbrani kandidat bo pričel z delom predvidoma 22. 10. 2018.   14. 9. 2018: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo:

1 Naziv DM Učitelj predmeta MATEMATIKA (priprava na maturo))
  Opis del in nalog: Poučevanje – izvajanje priprav na maturo in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: enopredmetni univerzitetni študijski program matematike enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika magistrski študijski program druge stopnje matematika ali matematične znanosti enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika
  Trajanje zaposlitve: Določen čas (3 mesece)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (12 ur/teden)

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt)
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do srede, 19. 9. 2018. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 21. 9. 2018, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 10. 2018.   17. 7. 2018: Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo:

1 Naziv DM Učitelj predmeta ZGODOVINA IN TEORIJA FILMA (program um. gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu dramaturgije, filmske režije, televizijska režije, snemanja, montaže, filmskih in televizijskih študij, ali kulturologije (smer kulturne študije)
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (6 ur/teden)
2 Naziv DM Učitelj predmeta IMPRO DELAVNICA (program um. gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) s področja, s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI (pomembni dosežki s področja improvizacijskih uprizoritev).
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (4 ure/teden)
3 Naziv DM Učitelj predmetov VIDEO IN FILM in VIDEO FILMSKA DELAVNICA (program um. gimnazija dramsko-gledališke smeri)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Določen čas 1 leto (zaradi prenehanja izvajanja izobraževalnega programa)
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (12 ur/teden)
4 Naziv DM Učitelj predmeta FOTOGRAFIJA IN FILM (program um. gimnazija – smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (16 ur/teden)

*v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/2002) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 72/2007) ter v skladu s zahtevami po znanju izvajalcev predmetov programa Umetniška gimnazija – smer gledališče in film. Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt)
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek,
 • (za DM pod točkama 3 in 4) obvladovanje postopkov in uporabe tehnologije za filmsko snemanje in montažo.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do petka, 20. 7. 2018. Prosimo, da se v primeru prijave na več delovnih mest prijavite z eno prijavo, v kateri eksplicitno navedete vsa delovna mesta, na katera se prijavljate. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 17. 8. 2018, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 9. 2018. 21. 5. 2018: Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo:

1 Naziv DM Hišnik
  Opis del in nalog: Hišniška in vzdrževalna dela v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica*
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM**: Stopnja:najmanj srednja poklicna izobrazba Smer: tehnična
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas (poskusna doba 3 mesece)
  Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

*Opis DM je dostopen v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica (zavihek Dokumenti) Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest: –        obvladovanje slovenskega knjižnega jezika, –        obvladovanje osnovnih računalniških orodij –        potrdilo o nekaznovanosti, –        potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.  Kandidat ne sme imeti omejitev glede upravljanja strojev in prevoza oseb. Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do petka, 25. 5. 2018. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 6. 6. 2018, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidat bo z delom pričel predvidoma 18. 6. 2018.   Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo:

1 Naziv DM Učitelj matematike
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica*
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM**: Zaključen: –       enopredmetni univerzitetni študijski program matematike, –       enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika, –       magistrski študijski program druge stopnje matematika ali matematične znanosti ali –       enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika.
  Trajanje zaposlitve: Določen čas (1 leto)
  Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

*Opis DM je dostopen v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica (zavihek Dokumenti) **V skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 75/2015) Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest: –        obvladovanje slovenskega knjižnega jezika, –        opravljena pedagoško-andragoška izobrazba, –        opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, –        obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt) –        potrdilo o nekaznovanosti, –        potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek.   Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do četrtka, 10. 11. 2017. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 22. 11. 2017, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidat bo z delom pričel predvidoma 11. 12. 2017. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 19. 7. 2017):

1 Naziv DM Učitelj predmeta zgodovina in teorija drame in gledališča oz. zgodovina in teorija gledališča in filma (program um. gimnazija dramsko-gledališke smeri oz. smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu dramaturgija
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (10 ur/teden)
2 Naziv DM Učitelj predmeta dramsko gledališka delavnica oz. delavnica igra in govor (program um. gimnazija dramsko-gledališke smeri oz. smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu dramaturgija
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (16 ur/teden)
3 Naziv DM Učitelj predmeta video filmska delavnica oz. fotografija in film (program um. gimnazija dramsko-gledališke smeri oz. smer gledališče in film)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji   delovnih mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu filmske in televizijske režije, snemanja ali montaže
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (16 ur/teden)

*v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/2002) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 72/2007) ter v skladu s zahtevami po znanju izvajalcev predmetov programa Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest: – obvladovanje slovenskega knjižnega jezika, – opravljena pedagoško-andragoška izobrazba, – opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, – obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt), – potrdilo o nekaznovanosti,potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek, – (za DM pod točko 3) obvladovanje postopkov in uporabe tehnologije za filmsko snemanje in montažo.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do ponedeljka, 24. 7. 2017. Prosimo, da se v primeru prijave na več delovnih mest prijavite z eno prijavo, v kateri eksplicitno navedete vsa delovna mesta, na katera se prijavljate. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 25. 8. 2017, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 9. 2017. Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji za zasedbo (datum objave 13. 6. 2017):

1 Naziv DM: Čistilec II
  Opis del in nalog: Dnevno čisti in pospravlja prostore zavoda (učilnice, hodnike, sanitarije in druge prostore zavoda), izvaja generalna čiščenja prostorov in opreme zavoda, skrbi za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema), čisti zunanje površine oziroma neposredno okolico zavoda (vhodi, izhodi, dostopne poti, zelenice, igrišča, idr.), prezračuje prostore in pospravlja v pisarnah, zapira okna in vrata oziroma zaklepa vrata po končanem poslovanju zavoda in po zaključku svojega dela, odnaša odpadke na ustrezno deponijo in jih sortira po pravilih za ločevanje odpadkov, obvešča vodstvo zavoda in hišnika o odkritih okvarah, skrbi za očiščenje zaledenelih površin pred vhodi v zavod, opravlja druga dela v skladu s predpisi, po navodilih vodstva zavoda ali pooblaščene osebe s strani vodstva.
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM:   Končana osnovna šola
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

  Drugi pogoji za zasedbo navedenega delovnega mesta: –        potrdilo o nekaznovanosti –        potrdilo, da proti kandidatu ni uveden kazenski postopek, –        opravljen zdravstveni pregled, ki izkazuje sposobnost za opravljanje dela, –        opravljen ustrezen izpit s področja varstva pri delu (ni pogoj za zasedbo DM).  Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ul. 9, 5000 Nova Gorica ali oddajte osebno v tajništvu v času uradnih ur (od 9.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.00) do petka, 16. 6. 2017. Obravnavane bodo le popolne ponudbe. Obvestilo o izboru bo prijavljenim kandidatom poslano po pošti na naslov, naveden v prijavi (odpremljeno bo najkasneje 22. 6. 2017). Izbrani kandidat bo pričel z delom 1. 7. 2017.

1 Naziv DM: Učitelj: predstavitvene tehnike (program um. gimnazija likovne smeri)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z zakonom in opisom nalog DM**
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: – zaključen univerzitetni študijski program oblikovanja ali arhitekture, – zaključen enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali – zaključen magistrski študijski program druge stopnje arhitektura
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 ur/teden)
2 Naziv DM Učitelj: likovna teorija (program um. gimnazija likovne smeri)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z zakonom in opisom nalog DM**
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM:* – zaključen univerzitetni študijski program slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali likovne pedagogike, – zaključen enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali – zaključen magistrski študijski program druge stopnje slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, poučevanje (smer likovna pedagogika) ali likovna pedagogika
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (10 ur/teden)
3 Naziv DM Učitelj: bivalna kultura (program um. gimnazija likovne smeri)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z zakonom in opisom nalog DM**
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: – zaključen univerzitetni študijski program arhitekture ali krajinske arhitekture, – zaključen enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali – zaključen magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali krajinska arhitektura
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (19 ur/teden)
4 Naziv DM Učitelj: osnove varovanja dediščine (program um. gimnazija likovne smeri)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z zakonom in opisom nalog DM**
  Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: – zaključen univerzitetni študijski program restavratorstva, slikarstva, kiparstva, umetnostne zgodovine, arhitekture ali likovne pedagogike, – zaključen enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali – zaključen magistrski študijski program druge stopnje konserviranje in restavriranje likovnih del, slikarstvo, kiparstvo, umetnostna zgodovina, arhitektura, poučevanje (smer likovna pedagogika) ali likovna pedagogika
  Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (4 ure/teden)
5 Naziv DM Učitelj: likovna delavnica (program um. gimnazija dramsko-gled. smeri)
  Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z zakonom in opisom nalog DM**
A Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM*: – zaključen univerzitetni študijski program slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali likovne pedagogike, – zaključen enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura ali – zaključen magistrski študijski program druge stopnje slikarstvo, kiparstvo, scensko oblikovanje, arhitektura, poučevanje (smer likovna pedagogika) ali likovna pedagogika
A Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
ov Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 ur/teden)

*v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 75/2015) ** Opis DM je dostopen v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:

 • obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
 • opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
 • obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt), za delovni mesti pod št. 1 in 3 pa tudi obvladovanje programov za 2D in 3D računalniško oblikovanje,
 • potrdilo o nekaznovanosti.

  Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do vključno petka, 21. 8. 2020. Prosimo, da se v primeru prijave na več delovnih mest prijavite z eno prijavo, v kateri eksplicitno navedete vsa delovna mesta, na katera se prijavljate. Prijavljeni kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, bodo o morebitnem terminu razgovora obveščeni v ponedeljek,  24. 8. 2016, vsi prijavljeni kandidati pa o izboru do petka, 28. 8. 2020, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli predvidoma 1. 9. 2020.   [/et_pb_text]

Sprejem ekipe zmagovalnega fizikalnega sefa pri županu

V četrtek, 25. aprila, je novogoriški župan Samo Turel sprejel našo ekipo dijakov, ki je z mentorjem prof. Miranom Tratnikom dosegla prvo mesto na mednarodnem tekmovanju fizikalnih sefov. Župan je bil nad izvedbo in oblikovanjem navdušen, ravnatelj Andrej Šušmelj pa je poudaril, da je zmagovalni sef ne samo plod naravoslovnega znanja dijakov splošne gimnazije, ampak tudi prepričljivega oblikovanja dijakinj umetniške gimnazije – likovne smeri in odlične video predstavitve dijaka umetniške gimnazije – smer gledališče in film. Pod mentorstvom prof. Tratnika se sicer že oblikujejo tudi obmejne postavitve fizikalnih zanimivosti v okviru prihajajoče EPK 2025. (Foto: Ana Rojc, MONG)

V slovo Antonu “Tonetu” Kuštrinu (1937-2023)

Danes, 11. novembra, smo se v Podmelcu v Baški grapi poslovili od našega dolgoletnega profesorja fizike, matematike in ravnatelja Antona Kuštrina (1937-2023). Bil je nadarjen in odličen dijak Gimnazije Nova Gorica, še preden se je selila v današnje prostore. Po diplomi 1961 je začel kot profesor na učiteljišču v Tolminu, po dveh letih pa nadaljeval delo na gimnaziji v Novi Gorici do 2000, ko se je upokojil, kljub temu pa je nadaljeval s poučevanjem in je tako zadnja generacija njegovih dijakov maturirala 2003. Vsi imajo nanj najboljše spomine.
Že kot študent je bil član predsedstva univerzitetnega odbora Zveze študentov ljubljanske univerze, predsednik Kluba goriških študentov v Ljubljani, predsednik kulturno-umetniškega društva Ivan Rob, v letih 1978 do 1983 pa je kot ravnatelj vodil našo gimnazijo. Za vsa njegova prizadevanja in dela je prejel številne nagrade in priznanja: leta 1969 priznanje Društva matematikov, fizikov in astronomov, leta 1975 pa mu je predsednik SFRJ Josip Broz Tito podelil medaljo dela.
Spominjali se ga bomo kot velikega, umirjenega in pronicljivega človeka, ki je vedno obdržal svoje zrno humorja in bil do dijakov strog, vendar razumevajoč profesor, ki je znal naučiti veliko in še več. Naj počiva v miru.

Kolektiv Gimnazije Nova Gorica

Nagovor ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde pred pričetkom novega šolskega leta 2023/2024

Dragi dijakinje in dijaki, spoštovane zaposlene in zaposleni v vzgoji in izobraževanju, spoštovani starši,

Ponovno vstopamo v novo šolsko leto.  Prepričan sem, da v veliki večini z veseljem in nepogrešljivim vznemirjenjem, ki se v nas prebuja v zadnjih dneh pred pričetkom pouka.

Letošnje poletje žal ni zaznamovala samo brezskrbnost, kot bi si želeli, saj smo se soočali s hudimi vremenskimi pojavi, ki ponekod niso prizanesli niti vrtcem in šolam. Zahvaljujem se vsem zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ste pokazali predanost svojim zavodom in takoj priskočili na pomoč s svojim delom, donacijami oziroma ste šolske prostore odstopili intervencijskim službam in prostovoljcem na terenu.

Vesel sem, da se bo šolsko leto v vseh slovenskih šolah in vrtcih kljub vsemu lahko pričelo 1. septembra, pa četudi v nekaterih posameznih primerih z nekajdnevnimi prilagoditvami v obliki dejavnosti oziroma v nadomestnih prostorih, ki so jih zagotovile matične občine. S tem niste pokazali zgolj zavezanosti svojem poklicu, temveč ste otrokom in mladim z zgledom podarili pomembno življenjsko popotnico, nauk oziroma primer, kaj pomeni delovati kot odgovoren, človekoljuben državljan.

V šolske klopi bo letos sedlo 20.716 prvošolčkov in ti se nemara najbolj veselijo vznemirljivega novega poglavja v življenju. Želim jim, da bi čim dlje ohranili dragoceno otroško radovednost, ki je osnova za veselje do usvajanja znanja, ne samo v šoli, pač pa skozi celo življenje.

Vsem učencem in dijakom želim, da k šolskemu delu pristopite z marljivostjo. Vedite, da so majhni koraki in vztrajnost pri premagovanju vsakodnevnih izzivov tisto, kar nas nazadnje pripelje do velikih rezultatov in velikih idej, tudi takšnih, ki spreminjajo svet. Vem, izzive včasih doživljate kot tegobe, pretežke in obenem nepomembne, a verjemite mi, da se bo nekoč obrestovalo, če se boste z njimi soočali dosledno in sproti.  Enako naj zaželim tudi vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Verjamem, da boste tudi v letošnjem šolskem letu nepogrešljivi ne le kot strokovni posredniki znanja, ampak tudi v vlogi tistih, ki vzgajajo in mlade generacije navdihujejo s svojo srčnostjo in pokončno držo pri vsem, kar počnejo.

 Spoštovani starši in ostali državljani, ponovno upam, da bomo upravičili vaše zaupanje v naše pedagoško delo in sistem, ki se ga ves čas trudimo izboljševati po najboljših močeh.

 Ne pozabimo niti na naše najmlajše, ki rastejo in se učijo tudi s pomočjo predanih vzgojiteljic, vzgojiteljev in vseh zaposlenih v vrtcih, ki skupaj s starši postavljajo temelje za zdrav razvoj otrok.

 Ob vsem tem smo torej vsi mi odgovorni, da v vrtcu, šoli, na poti, pa tudi doma soustvarjamo in ohranjamo spodbudno ter varno učno okolje. Zato v šolskem letu 2023/2024 želim uspešno delo vsem nam. Prepričan sem, da bo vsak od nas prispeval svoj delež na poti do skupnega cilja, da naši otroci in mladostniki nekoč postanejo razumski, razmišljujoči in sočutni odrasli državljani.

Srečno in lepo pozdravljeni.

dr. Darjo Felda
Minister za vzgojo in izobraževanje

dr. Darjo Felda

Zaključek projekta meritev Soče z vrstniki iz Italije

V petek, 5. maja, je na Trgu Evrope potekala zaključna prireditev mednarodnega projekta Scienza under 18 Isontina – Soška znanost pod 18. Dijaki z obeh strani meje so v tem šolskem letu merili kakovost vode v Soči in opazovali morebitna onesnaženja ter rastje na bregovih. Iz naše gimnazije, ki je bila edina udeleženka s slovenske strani meje, sta se vzorčenja in meritev ob kajakaški progi v Solkanu pod mentorstvom ravnatelja udeležili skupini dijakov iz 2.A in 3.C skupaj z vrstniki iz šol G. I. Ascoli in Ivan Trinko iz Gorice, pri čemer je prof. Janina Žorž izvedla meritve števila koliformnih bakterij v vodi. Srečanje so pozdravili generalni konzul konzulata Slovenije v Trstu Gregor Šuc, podžupan Mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon in predstavniki goriške občine ter gospodarstva z ravnatelji slovenskih šol v Trstu in Gorici.
Meritve so pokazale, da je naša Soča presenetljivo bolj čista od pričakovanj. Težave se nakazujejo drugje, z zaraščanjem invazivk ob bregovih in podnebnimi izzivi, kot je nizek vodostaj z množičnimi pogini rib in požarna ogroženost v sušnem okolju. Glede na starostno strukturo italijanskih vrstnikov bomo v naslednjem šolskem letu povabili tudi slovenske osnovnošolce iz zadnje triade osnovnih šol ob Soči, katerim bo Gimnazija Nova Gorica zagotovila vso podporo. Sporočilo zaključnega srečanja je, da meje ne obstajajo ne za Sočo, ne za onesnaženje, ne za podnebne spremembe, zato je skupna skrb mladih za okolje čedalje pomembnejša.

 .

Svetovni dan poezije

UNESCO je leta 1999 današnji dan razglasil za svetovni dan poezije v podporo jezikovni raznolikosti skozi pesniško izraznost in omogočanju manj številnim in ogroženim jezikom, da so slišani. Namen svetovnega dneva poezije je promocija branja, pisanja, objav in učenja poezije po vsem svetu in prepoznavanje narodnih, regijskih in mednarodnih pesniških gibanj. Vsem dijakom, staršem in zaposlenim želimo ob svetovnem dnevu poezije veliko liričnih trenutkov in z vami delimo pesem, ki jo je napisala Hana Vuga iz 2.A.
Ob letošnjem svetovnem dnevu poezije je generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay zapisala, da poezija »bogati dialog in spodbuja človeški napredek« in da je »v nemirnih časih potrebna bolj kot kdaj koli prej«, predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc pa je med drugim kritično ugotovil, da je v času, ko »postaja naša demokracija poza«, poezija v vsej svoji simbolni podobi predvsem »izraz propadanja«. Merc je tako v uvodu poslanice ob svetovnem dnevu poezije navedel verze iz znamenite pesmi Josipa Murna Aleksandrova Pa ne pojdem prek poljan.

Mednarodni organizacijski sestanek projekta “Soška Znanost pod 18”

Gimnazija Nova Gorica je danes gostila organizacijski sestanek projekta “Soška Znanost pod 18” sosednje Gorice, ki smo se ga udeležili učiteljii, ravnatelji in članice odbora od goriškega do tržaškega šolskega prostora, v katerem sodelujejo tudi šole s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu. Namen projekta je spodbujati mlade v naravoslovnih dejavnostih, povezanimi z okoljskimi spremembami, s sodelovanjem v evropskih projektih. Udeležba je bila pestra, od zadnje triade italijanskih osnovnih šol preko srednjih strokovnih šol do znanstvenega liceja in naše gimnazije. Praktični del delavnic za učence in dijake bodo ekološke meritve vode reke Soče, ki bodo potekale tako v slovenskem, kot v italijanskem toku reke. Marca jih bomo skupno predstavili na Trgu Evrope, oziroma v primeru slabega vremena v naši telovadnici.

Znova uspešni na maturi

Generacija maturantov 2022 je uspešno zaključila maturo. Letos se lahko pohvalimo z diamantno maturantko Leo Pavlin iz 4.C in še šestimi zlatimi maturanti. Glede na število dijakov z odličnim uspehom in zelo majhnim številom neuspešnih je tudi demografsko manj številna generacija odlično opravila svojo nalogo. Zahvala celotnemu učiteljskemu zboru in vsem zaposlenim, zahvala staršem za sodelovanje in seveda lepe počitnice z najboljšimi željami ob študiju in življenjski poti našim maturantom!

ravnatelj Andrej Šušmelj, diamantna maturantka Lea Pavlin in razredničarka Jana Fajt

 

 

[/et_pb_column]
[/et_pb_row][/et_pb_section]

Dostopnost