Pozdravljeni!

Objavljamo obrazec VPISNICA, ki ga obvezno TISKAJTE OBOJESTRANSKO. Za vpis v višji letnik morate v celoti izpolnjen in s strani dijaka in staršev podpisan obrazec  oddati razredniku v sredo, 24. 6., ob podelitvi spričeval. Posebej prosimo, da izpolnete podatke za oba starša, saj jih šola potrebuje za vodenje zakonsko predpisanih evidenc.
Obenem smo pripravili tudi obrazec OBVESTILO O SPREMEMBI OSEBNIH PODATKOV, ki ga morate oddati kadar koli med šolskim letom v primeru spremembe podatkov, navedenih na vpisnici.

Hvala za razumevanje!

Dostopnost