Gimnazija Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo:

1. Naziv DM: Učitelj športne vzgoje
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) ustrezne smeri*
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

2. Naziv DM: Učitelj predmeta impro delavnica
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) ustrezne smeri*
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (12 ur/teden)

3. Naziv DM: Učitelj predmeta dramsko gledališka delavnica
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) ustrezne smeri*
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (16 ur/teden)

4. Naziv DM: Učitelj predmeta video-filmska delavnica
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) ustrezne smeri*
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (2 uri/teden)
Dodatni pogoj: Najmanj 1 leto prakse iz filmske in elektronske montaže ali snemanja

5. Naziv DM: Učitelj strokovnih predmetov umetniške gimnazije likovne smeri: predstavitvene tehnike, bivalna kultura, osnove varovanja dediščine
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) ustrezne smeri*
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas
Dodatni pogoj: Poznavanje programskih orodij za grafično oblikovanje (zahtevno)

6. Naziv DM: Učitelj kemije
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) ustrezne smeri*
Trajanje zaposlitve: Določen čas 10 mesecev
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 ur/teden)

7. Naziv DM: Laborant za predmet biologija
Opis del in nalog: Izvedba lab. vaj, pomoč učitelju biologije in druge naloge v skladu z opisom DM
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Višja strokovna oz. višješolska izobrazba (po prejšnjem sistemu) ustrezne smeri*
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (20 ur/teden)

*v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/2002) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 72/2007)

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:
– obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
– opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
– obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt)
– potrdilo o nekaznovanosti.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov tajnistvo@gimng.si, do torka, 21. 7. 2015, do 14.00.
Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 25. 7. 2015, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 9. 2015.

Dostopnost