Obveščamo vas, da natančno izpolnjeno vlogo z ustreznimi dokazili za pogojni vpis v višji letnik lahko oddate v tajništvo šole do petka, 28.8. 2015, do 10.00. Obrazec dobite tukaj.
Izredni izpitni rok bo v tednu od 7.-12. 9. 2015 v popoldanskem času. Sklep o obravnavani vlogi lahko dvignete na tajništvu 28.8. 2015 do 13. ure.

Dostopnost