Od 7. do 13. septembra 2015 je bil za dijake 1. letnika organiziran projektni teden, v okviru katerega smo izpeljali dejavnosti, ki sodijo med obvezne izbirne vsebine. Tri dni so dijaki preživeli v šoli v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Vojskem, kjer so sodelovali v delavnicah na temo “Spoznajmo se”, dva dneva pa so sodelovali v projektnih delavnicah, ki so potekale na šoli pod mentorstvom naših učiteljev in šolske knjižničarke.

Program projektnega tedna je imel za cilj uvajanje novincev, in tako so naši prvošolci pod mentorstvom razrednikov spoznavali sošolce, učitelje, šolska pravila in delovanje šole, hkrati pa so se motivacijsko pripravljali na učenje in spoznavanje svoje osebnosti. Pod mentorstvom ostalih učiteljev so glasbeno in likovno ustvarjali ter se poučili o knjižničnih informacijskih znanjih, ki jih bodo potrebovali pri učenju v srednji šoli, dijaki dramsko-gledališke smeri umetniške gimnazije pa so se po svojem programu seznanili še z anatomijo govoril in higieno govora.

Na Vojskem so dijaki usvajali veščine na različnih področjih delovanja razreda: skupinsko sodelovanje, dogovarjanje, komuniciranje, improviziranje in reševanje problemskih nalog. Del programa šole v naravi (slikanje v skupinah, reševanje problemskih nalog) je potekal v učilnici in dvorani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Vojskem, večina pa zunaj, kar je dopuščalo lepo jesensko vreme (taborni ogenj in šaljive igre, skupinski orientacijski tek, pohod na Hudournik).

Dijaki so program lepo sprejeli, o čemer pričajo tudi fotografije, ki so bile posnete v razredih 1. c in 1. d, ki sta kot prva odšla na Vojsko.

vojsko1Dijaki 2. c in 2. d v šoli v naravi na Vojskem

vojsko2

Dostopnost