Dijakom je na voljo mobilna aplikacija “eVŠ” s podatki o visokem šolstvu v Sloveniji. Aplikacijo za mobilne telefone in tablice lahko brezplačno naložijo v trgovinah (v iskalnik vtipkajte eVŠ):
– “App store” (https://itunes.apple.com/SI/app/id965151648?mt=8)
– “Google play” (https://play.google.com/store/apps/details?id=si.tovarnaidej.evs)

Uporabniku mobilna aplikacija eVŠ omogoča:
– iskanje po uradnih podatkih o visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, visoke strokovne šole, akademije) in študijskih programih;
– v rubriki »Kaj je dobro vedeti?« pregled pomembnejše informacije glede statusa študenta, financiranja študija, štipendij, subvencionirane študentske prehrane, bivanja in prevozov, zdravstvenega zavarovanja, vrednotenja in priznavanja izobraževanja ter študentskega dela;
– v rubriki »Kako se prijavim za vpis« pregled informacij glede oddaje prijave za vpis v visoko šolstvo preko spletnega portala eVŠ;
– načrtovanje informativnega dne – uporabnik si lahko izriše pot in oceni okvirni čas do izbranega visokošolskega zavoda glede na trenutno lokacijo, ki jo zazna GPS sistem, posamezniku pa prikažejo tudi ostali visokošolski zavodi v bližini;
– naročanje na opomnik za oddajo prijave za vpis na izbrani prijavni rok ali druge roke v rubriki »Pomembni datumi«;
– iskanje lokalov s študentsko prehrano in pregledovanje njihove ponudbe v rubriki »Študentska prehrana«.

evš

prenos

android

Dostopnost