Dijaki 2. in 3. letnika ste v okviru projektnih dni izbirali naslednje dejavnosti:

(1.) za 2. a, b, c, e, f in g od 18. do 20. januarja 2016:

(a) smučanje v Forniju di Sopra (Urnik)

(b) Psihodnevi na Fakulteti za uporabne družbene študije (Urnik)

(c) kulturne dejavnosti (Urnik)

(č) Mala šola kreativnega pisanja na Založbi Educa (Urnik)

(2.) za 2. d, 3. a, b, c, d, e in g od 20. do 22. januarja 2016:

(a) smučanje v Forniju di Sopra (Urnik)

(b) raziskovalno-podjetniške dejavnosti na COBIK-u v Ajdovščini (Urnik)

(c) kulturne dejavnosti (Urnik)

(3.) za 3. f

(a) fotografski tečaj na Višji šoli Šolskega centra Srečka Kosovela v Sežani (Urnik)

Dostopnost