28. januarja je potekala izmenjava pouka med Srednješolskim centrom »Dante Alighieri« in našo šolo. 61 italijanskih dijakov klasičnega liceja »Dante Alighieri, naravoslovnega liceja “Duca degli Abruzzi” in jezikovnega liceja “S. Slataper” je imelo pouk v naših razredih, medtem ko je  64 naših dijakov imelo pouk na italijanskih licejih. Izmenjava je nastala v sklopu projekta.

010

022

023

029

Dostopnost