Gimnazija  Nova Gorica razpisuje prosta delovna mesta z naslednjimi pogoji za zasedbo:

1 Naziv DM: Svetovalni delavec
Opis del in nalog: Svetovano delo in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica.
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po študijskem programu psihologija
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas
2 Naziv DM Učitelj predmeta impro delavnica
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica.
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Kandidat mora izpolnjevati pogoje za učitelja v izobraževalnih programih gimnazije in imeti status samozaposlenega v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 ur/teden)
3 Naziv DM Učitelj predmeta dramsko gledališka delavnica
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica.
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu dramaturgija.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 ur/teden)
4 Naziv DM Učitelj predmeta zgodovina in teorija drame in gledališča
Opis del in nalog: Poučevanje in druge naloge v skladu z opisom DM v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji  delovnih  mest, objavljenem na spletni strani Gimnazije Nova Gorica.
Izobrazbeni pogoji za zasedbo DM: Visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba (po prejšnjem sistemu) po programu dramaturgija
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Krajši delovni čas (8 uri/teden)

Drugi pogoji za zasedbo navedenih delovnih mest:
– obvladovanje slovenskega knjižnega jezika,
– opravljena pedagoško-andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
– obvladovanje osnovnih računalniških orodij v sistemu Windows (Word, Ppt),
– potrdilo o nekaznovanosti.

Ponudbe z življenjepisom in skeniranimi dokazili o izobrazbi ter drugimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po elektronski pošti na naslov jasna.rojc@gimng.si, do ponedeljka, 18. 7. 2016, do 13.00.
Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni do 20. 7. 2016, na elektronski naslov, s katerega bodo oddali ponudbo. Izbrani kandidati bodo z delom pričeli 1. 9. 2016.

Dostopnost