Dijaki 4. letnikov so 23. februarja prisluhnili predavanju našega nekdanjega dijaka dr. Vasje Badaliča, ki je doktoriral iz filozofije, zaposlen pa je na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Predavanje z naslovom Vloga islama v novodobnih konfliktih je povezal z obravnavo Bartolovega romana Alamuta, ki je del letošnjega maturitetnega sklopa pri slovenščini. Predavanje je razdelil na tri dele: v prvem je govoril o razlogih za »fanatizem« in razlogih, zaradi katerih se ljudje priključujejo boju; v drugem o pomenu prevare za delovanje družbe; v zadnjem, tretjem delu pa o temeljnem izmaelitskem nauku. Pojasnil je, da so ideje, ki jih Bartol razvija v Alamutu, v precejšnji meri del »zahodne« miselne tradicije in ne islama. Dijakom so se z razlago dr. Badaliča odprle nove teme za razmislek o Alamutu, saj so v romanu predstavljene univerzalne ideje, ki presegajo eno religijo.

Dostopnost