Uzšlo je tujejezično glasilo Mavrica, ki so jo pod uredništvom Renate Bone pripravili naši dijaki z mentorji v šestih jezikih.
Prijetno branje!

Dostopnost