V ponedeljek, 22. maja 2017, so nekateri dijaki drugih in tretjih letnikov imeli drugačen pouk angleščine. Obiskala sta jih materna govorca angleščine z organizacije Native Speaker Network in jim predstavila svojo deželo in kulturo. Dijaki so preko iger utrjevali spretnosti govorjenja. Njihovi nasmejani in zadovoljni obrazi po koncu ure so potrdili, da so se imeli lepo ter da je govorec materinščine še kako pomemben člen pri sodobnem poučevanju tujega jezika.

Dostopnost