Zaključen je 2. krog vpisnega postopka. V program gimnazija so bili sprejeti sledeči prijavljeni kandidati:

1.       96201714
2.       96201733
3.       96201738
4.       96201759
5.       96201793
6.       96201758
7.       96201795
8.       96201776
9.       96201797

Kandidata s šifro 96201786 in 96201745 sta bila sprejeta v programa, ki sta ju rangirala na prvo mesto.

Dostopnost