Že tretje šolsko leto na naši šoli izvajamo izbirni predmet projektno delo z osnovami raziskovalnega dela za dijake 2. in 3. letnika splošne gimnazije. V prihodnje se bo predmet preoblikoval v interdisciplinarni tematski sklop, interdisciplinarno pa dijaki usvajajo znanja že od samega začetka. Pri projektnem delu z osnovami raziskovalnega dela sodelujejo učitelji z različnih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih področij, večkrat pa kot somentorje pri dijaških projektnih nalogah povabijo tudi raziskovalce in profesorje z inštitutov in fakultet.

19. oktobra 2017 so imele dijakinje, ki so si izbrale projektne naloge v navezavi z zunanjo somentorico dr. Špelo Sevšek Šramel s Filozofske fakultete v Ljubljani, priložnost raziskovati delo treh slovaških avtoric, ki sta jim blizu gledališče in film. Obetajo se tri projektne naloge o medsebojnih odnosih, migracijah in premičnih identitetah.

Na fotografiji sta dr. Špela Sevšek Šramel s Filozofske fakultete v Ljubljani in doktorska študentka Alena Klvaňová iz Brna, ki sta 19. oktobra 2017 obiskali našo šolo.

Dostopnost