Spet je izšlo tujejezično glasilo Mavrica s prispevki naših dijakov v nemščini, angleščini, italijanšćini, ruščini, francoščini in španščini. Urednica je bila prof. Renata Bone, želimo vam prijetno branje in reševanje križank  med spomladanskimi počitnicami!

Dostopnost