Učbenike iz učbeniškega sklada si boste dijaki prvega in drugega letnika prišli izposoditi 29. 8. 2018 med 8.00 in 12.00 uro v učilnico U01 (pritličje gimnazije), dijaki tretjega in četrtega letnika pa 30. 8. 2018 med 8.00 in 12.00 uro v učilnico U02 (pritličje gimnazije). Položnico za plačilo izposojevalnine  boste prejeli meseca septembra. Vlogo za brezplačno izposojo učbenikov iz US lahko letos oddate na obrazcu Vloge za pomoč iz dobrodelnega sklada, ki jo dobite na šolski spletni strani pod zavihkom dokumenti in tukaj.

Za razliko od prejšnjih let, boste morali za nakup delovnih zvezkov in učbneikov za tuje jezike poskrbeti sami. Večina knjigarn nudi za naročila DZ pred 5. 7. 2018 določen popust.

Za dodatne informacije sem vam na voljo po e-pošti na natasa.tusek@gimng.si .

Seznam učbenikov z izposojevalnino za šol. l. 2018-19

Seznami delovnih zvezkov in učbenikov za tuje jezike, ki jih morate kupiti sami:
1. LETNIK – splošna gimnazija
1. LETNIK – športni oddelek
1. LETNIK – umetniški gimnaziji likovne smeri in smeri gledališče in film

2 LETNIK – vsi programi

3. LETNIK – splošni in športni oddelki

3. LETNIK – 3F in 3G

4. LETNIK – vsi programi

 

 

 

 

 

 

Dostopnost