DATUM URA UČILNICA PREDMETI TIP IZPITA VRSTA IZPITA
petek, 29. 6. 2018 8.00 U27 LIKOVNA TEORIJA izdelek z zagovorom dopolnilni izpit

petek, 29. 6. 2018

 

8.00

K14

 

INŠTRUMENT S TEOR. GLASBE

izpitni nastop

 

dopolnilni izpit

 

petek, 29. 6. 2018 8.00 K14 GLASBA izdelek dopolnilni izpit
petek, 29. 6. 2018 8.00 U06 BIOLOGIJA pisni izpit predmetni izpit
petek, 29. 6. 2018 8.00 U06 ITALIJANŠČINA pisni in ustni del izpita predmetni izpit
petek, 29. 6. 2018 8.00 U06 MATEMATIKA (samo dijak 0109432) pisni in ustni del izpita popravni izpit
petek, 29. 6. 2018 8.00 U08 ZGODOVINA pisni izpit popravni izpit
petek, 29. 6. 2018 8.00 U08 KEMIJA pisni izpit popravni izpit
petek, 29. 6. 2018 8.00 U24 NEMŠČINA pisni del izpita popravni izpit
petek, 29. 6. 2018 11.30 U24 NEMŠČINA ustni del izpita popravni izpit
petek, 29. 6. 2018 8.00 U09 INFORMATIKA storitev z zagovorom dopolnilni izpit,             popravni izpit
ponedeljek, 2. 7. 2018 8.00 U20 ITALIJANŠČINA pisni del izpita popravni izpit
ponedeljek, 2. 7. 2018 11.30 U20 ITALIJANŠČINA ustni del izpita popravni izpit
ponedeljek, 2. 7. 2018 8.00 U20 BIOLOGIJA pisni izpit popravni izpit
torek, 3. 7. 2018 8.00 U17 ANGLEŠČINA pisni del izpita popravni izpit
torek, 3. 7. 2018 11.30 U17 ANGLEŠČINA ustni del izpita popravni izpit
sreda, 4. 7. 2018 8.00 U28 MATEMATIKA pisni del izpita popravni izpit
sreda, 4. 7. 2018 11.00 U05, U06 in U07 MATEMATIKA (3 komisije) ustni del izpita popravni izpit
četrtek, 5. 7. 2018 8.00 U08 SLOVENŠČINA pisni del izpita popravni izpit
četrtek, 5. 7. 2018 10.30 U08 SLOVENŠČINA ustni del izpita popravni izpit
četrtek, 5. 7. 2018 8.00 U09 PRD z ORD izdelek z zagovorom popravni izpit

Razporedi izpitov po šifrah dijakov so objavljeni na oglasni deski šole (pred upravo).

Dostopnost