Dijaka 4.B, Chris Černe in Tomaž Gravnar, sta dobitnika Krkine nagrade 2018 za nalogo s področja ekologije z varstvom okolja z naslovom »Fotokatalitska razgradnja reaktivnega barvila Reactive Blue 19 s TiO2, dopiranim s cirkonijem in bakrom«, ki sta jo v lanskem šolskem letu izdelala pri predmetu ORD s PD. Raziskovalno delo sta opravila na Fakulteti za znanosti o okolju UNG pod mentorstvom mag. Olene Pliehkove, šolska mentorica pa je bila Silvana Štucin. Čestitamo!

Dostopnost