V okviru evropskega projekta ERASMUS+, ki služi izmenjavi učencev, učiteljev in izobraževalnih institucij na evropskem nivoju in tako zasleduje tudi cilj zbliževati ljudi po Evropi in jih ozaveščati o drugih jezikih in kulturah, se je deset dijakov 2. do 4. letnika, ki se učijo nemščino na naši gimnaziji, od 7. do 10. oktobra udeležilo enotedenske delovne izmenjave na Nizozemskem.

»Voda kot grožnja«, »Pesek proti vodi« sta samo dva naslova zanimivih predavanj, ki so se jih dijaki udeležili na gostiteljski gimnaziji Copernicus v Hoornu pri Amsterdamu in na drugih lokacijah v bližnji in daljni okolici. Omenjena naslova že sama po sebi kažeta na poseben odnos Nizozemcev do »Vode – gibljive soseščine«, kot se imenuje tokratna skupna tema projekta. Z dijaki štirih partnerskih šol so dobili goriški gimnazijci vpogled v drobovje obvladovanja vode v deželi, katere velik del leži pod morsko gladino. Spoznali so nenehni boj Nizozemcev z vodo, ozavestili koliko truda je potrebnega za vzdrževanje plaž in obalnih sipin ter silnih nasipov, ki že stoletja varujejo to bogato nizko deželo pred poplavami. Poleg tega, da so dijaki z izvajanjem poizkusov in s predstavitvijo le teh aktivno sodelovali pri izvedbi programa, ne smemo pozabiti na socialne veščine, ki so jih, ko so bivali pri nizozemskih družinah, zagotovo izboljšali. Sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku, druženje s štirimi narodnostmi, sklepanje novih prijateljstev, je samo še nekaj dodatnih dejavnikov, ki krepijo samozavest sodelujočih dijakov in se jim bodo zagotovo vtisnila v trajen spomin.

Dostopnost