Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje, od leta 1999, za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, priznanja Blaža Kumerdeja. S temi priznanji izraža zahvalo za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, za ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje, s katerim prihaja do skupnih boljših rešitev, ustreznih zahtevam časa. Letos je bilo priznanje podeljeno Gimnaziji Nova Gorica, ki že vrsto let uspešno uvaja inovativne pristope v vzgojno-izobraževalni proces.

Priznanje Blaža Kumerdeja je za našo gimnazijo velika čast. Je dokaz, da so rezultati našega razvojnega dela opaženi tudi širše v slovenskem prostoru in v strokovnih krogih. Čeprav se neprestano srečujemo z dilemami, katere novosti vpeljati v pedagoški proces, kako jih prilagajati okolju in možnostim, v katerih delujemo, se zavedamo, da je razvojno delovanje nujni sestavni del življenja šole, ki se odziva na spremembe in si neprestano prizadeva biti boljša.

Dostopnost