DATUM URA UČILNICA PREDMETI TIP IZPITA VRSTA IZPITA
ponedeljek, 1. 7. 2019 8.00 U08 ANGLEŠČINA pisni in ustni del izpita dopolnilni izpit (NOC)popravni izpit
ponedeljek, 1. 7. 2019 8.00 U08 FIZIKA pisni izpit dopolnilni izpit (NOC)popravni izpit
ponedeljek, 1. 7. 2019 8.00 U09 INFORMATIKA pisni izpit dopolnilni izpit (NOC)
ponedeljek, 1. 7. 2019 10.00 U28 INŠTRUMENT S TEORIJO GLASBE izpitni nastop dopolnilni izpit
torek, 2. 7. 2019 8.00 U08 MATEMATIKA pisni izpit predmetni izpit (VIŠ)popravni izpit
torek, 2. 7. 2019 8.00 U09 INFORMATIKA pisni izpit popravni izpit
torek, 2. 7. 2019 8.00 U07 SLOVENŠČINA pisni del izpita predmetni izpit (VIŠ)popravni izpit
sreda, 3. 7. 2019 8.00 U08 NEMŠČINA pisni del izpita popravni izpit
sreda, 3. 7. 2019 8.00 U08 ITALIJANŠČINA pisni del izpita popravni izpit
sreda, 3. 7. 2019 8.00 U08 FRANCOŠČINA pisni del izpita popravni izpit
sreda, 3. 7. 2019 8.00 U08 GEOGRAFIJA pisni izpit popravni izpit
četrtek, 4. 7. 2019 8.00 U07 ZGODOVINA pisni izpit popravni izpit
četrtek, 4. 7. 2019 8.00 U07 KEMIJA pisni izpit popravni izpit
četrtek, 4. 7. 2019 8.00 U07 PSIHOGIJA pisni izpit popravni izpit
četrtek, 4. 7. 2019 8.00 U07 FILOZOFIJA pisni izpit popravni izpit
četrtek, 4. 7. 2019 10.00 U19 FOTOGRAFIJA IN FILM izdelek z zagovorom popravni izpit
četrtek, 4. 7. 2019 8.00 U08 SLOVENŠČINA ustni del izpita predmetni izpit (VIŠ)popravni izpit
petek, 5. 7. 2018 8.00 U08 ITALIJANŠČINA ustni del izpita popravni izpit
petek, 5. 7. 2018 8.00 U07 NEMŠČINA ustni del izpita popravni izpit
petek, 5. 7. 2018 8.00 U07 FRANCOŠČINA ustni del izpita popravni izpit


Razporedi izpitov po šifrah dijakov so objavljeni na oglasni deski šole (pred upravo).

Dostopnost