Evropski projekti ERASMUS+ na področju izobraževanja podpirajo mobilnost posameznikov
(dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi
organizacijami z namenom modernizacije in izboljšanja nivoja izobraževanja.
Naša šola se že tretjič zaporedoma vključuje v ErasmuS+ program, tokrat z novo projektno
temo: Fake news in the Age of Democracy. V projektu sodelujemo štiri evropske
gimnazije.
V okviru teme, ki nagovarja dijake in učitelje, bomo razpravljali o vprašanjih in spretnostih
kritičnega mišljenja in reševanja problemov v zahtevnem obdobju informacijskega in
komunikacijskega tehnološkega buma.
Vodilo v projektu nam bo, kako opolnomočiti in opremiti dijake s spretnostmi in znanjem
tehnološke pismenosti, kako razlikovati med lažnimi in resničnimi podatki, novicami v
številnih medijih, ne da bi pri tem pozabili na načela delovanja demokracije.

Dostopnost