9. novembra je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz logike. Dijaki naše gimnazije so se znova odlično odrezali!
Zlato priznanje sta prejeli Ema Frančeškin iz 1.A in Julija Klančič iz 3.A, medtem ko so Erin Draškovič iz 1.C, Črt Saksida iz 2.B in Andrej Fabčič in 2.A prejeli srebrno priznanje. Vsi dijaki, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz logike in lingvistike, imajo možnost sodelovanja na mednarodni lingvistični olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo.V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po deset najboljših tekmovalcev in tekmovalk 3. in 4. letnikov iz zaključnega državnega tekmovanja.
In tako sta Ema in Julija vabljeni na priprave za udeležbo na lingvistično olimpijado!
Izbirni test bo v marcu 2020 na Filozofski fakulteti, o natančnem datumu  bodo tekmovalci pravočasno obveščeni. Izbirni test bo podoben testu z olimpijade glede na obseg in čas reševanja. Organizator 18. lingvistične olimpijade v letu 2020 je predvidena Latvija. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat.

Čestitke vsem tekmovalcem in aktivu matematikov!

Dostopnost