Dijaki 2., 3., in 4. letnika in spremljajoči učitelji so se pred božičnimi prazniki vrnili z  ekskurzije z naslovom »Po poteh Primoža Trubarja«, na kateri so obiskali številna mesta v dveh nemških deželah (Baden Württemberg in Bayern), kjer je pridigal in delal praoče slovenske knjige Primož Trubar. Ekskurzija je medpredmetno povezovala nemščino, slovenščino, zgodovino, umetnostno zgodovino in geografijo, saj so dijaki na poti poleg globokih sledi, ki jih je pustil Trubar v svojem času tudi na nemških tleh, izkustveno spoznavali nemško kulturo in tradicijo, arhitekturo in umetniške sloge, zgodovinske okoliščine ob razvoju protestantizma, na poti pa tudi nemško pokrajino, njen nastanek  in oblikovanje le te. Z novimi spoznanji o pomembnosti Trubarja tudi za Nemce, se je pri dijakih, kot so napisali v evalvaciji, krepila tudi domovinska zavest.

Dijaki so ocenili ekskurzijo z najboljšo oceno.

Renata Bone, prof.

Dostopnost