V zadnji številki Utripa – glasila Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je objavljen članek o sodelovanju naših dijakov v akciji, kako popestriti vsakdan starostnikov v domovih za starejše občane v času epidemije. Članek si lahko preberete spodaj.
Čestitke vsem gimnazijcem, ki so se prijazno odzvali vabilu!
Dostopnost