DATUM URA UČILNICA PREDMETI TIP IZPITA VRSTA IZPITA
Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U09 INFORMATIKA Pisni izpit z zagovorom POPRAVNI IZPIT
Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U05 ANGLEŠČINA Pisni del izpita PREDMETNI IZPIT (NOC IN VIŠANJE)
Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U05 LIKOVNA TEORIJA Pisni izpit POPRAVNI IZPIT
Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U05 FIZIKA Pisni izpit POPRAVNI IZPIT
Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U05 ZGODOVINA IN TEORIJA DRAME IN GLEDALIŠČA Pisni izpit POPRAVNI IZPIT
Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U05 ZGODOVINA Pisni izpit PREDMETNI IZPIT
Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U19 GLEDALIŠKE IN FILMSKE DELAVNICE Praktično delo

DOPOLNILNI IZPIT

POPRAVNI IZPIT

Ponedeljek, 17. 8. 2020 8.00 U25 OSNOVE VAROVANJA DEDIŠČINE Praktikum PREDMETNI IZPIT (NOC)
Ponedeljek, 17. 8. 2020 11.00 U05 ANGLEŠČINA Ustni del izpita PREDMETNI IZPIT (NOC IN VIŠANJE)
Torek, 18. 8. 2020 8.00 U05 FRANCOŠČINA Pisni del izpita PREDMETNI IZPIT (NOC)
Torek, 18. 8. 2020 8.00 U05 ŠPANŠČINA Pisni del izpita PREDMETNI IZPIT (VIŠ)
Torek, 18. 8. 2020 8.00 U05 ITALIJANŠČINA Pisni del izpita

POPRAVNI IZPIT

PREDMETNI IZPIT (NOC)

Torek, 18. 8. 2020 8.00 U05 GEOGRAFIJA Pisni izpit PREDMETNI IZPIT (VIŠ)
Torek, 18. 8. 2020 8.00 U05 KEMIJA Pisni izpit PREDMETNI IZPIT (VIŠ)
Torek, 18. 8. 2020 8.00 videokonferenca GLEDALIŠKE IN FILMSKE DELAVNICE Izdelek z zagovorom

DOPOLNILNI IZPIT

POPRAVNI IZPIT

Torek, 18. 8. 2020 11.00 U05 FRANCOŠČINA Ustni del izpita PREDMETNI IZPIT (NOC)
Torek, 18. 8. 2020 11.15 U05 ŠPANŠČINA Ustni del izpita PREDMETNI IZPIT (VIŠ)
Torek, 18. 8. 2020 11.30 U05 ITALIJANŠČINA Ustni  del izpita

POPRAVNI IZPIT

PREDMETNI IZPIT (NOC)

Sreda, 19. 8. 2020 8.00 U05 MATEMATIKA Pisni izpit

POPRAVNI IZPIT

PREDMETNI IZPIT(VIŠ)

Sreda, 19. 8. 2020 8.00 U06 MATEMATIKA Pisni izpit POPRAVNI IZPIT
Sreda, 19. 8. 2020 8.00 U06 BIOLOGIJA Pisni izpit DOPOLNILNI IZPIT (NOC)
Sreda, 19. 8. 2020 8.00 U06 FILOZOFIJA Pisni izpit PREDMETNI IZPIT (NOC)
Četrtek, 20. 8. 2020 8.00 U05 NEMŠČINA Pisni del izpita

POPRAVNI IZPIT

PREDMETNI IZPIT

DOPOLNILNI IZPIT

Četrtek, 20. 8. 2020 12.00 U05 NEMŠČINA Ustni del izpita

POPRAVNI IZPIT

PREDMETNI IZPIT

DOPOLNILNI IZPIT

Petek, 21. 8. 2020 8.00 U05 SLOVENŠČINA Pisni  del izpita POPRAVNI IZPIT
Petek, 21. 8. 2020 11.00 U05 SLOVENŠČINA Ustni del izpita POPRAVNI IZPIT

Razporedi izpitov po šifrah dijakov so objavljeni na oglasni deski šole (pred upravo).

Dostopnost