Še nobena generacija maturantov se ni prebijala skozi takšne pogoje priprav na maturo v razmerah epidemije, kot letošnja. Zato smo ponosni na vaš trud, delo učiteljev in potrpljenje staršev ob skupnem vztrajanju na poti do cilja. Zlati maturantje Gimnazije Nova Gorica 2020 so Klara Križnič (4.A), Julija Baša in Simon Stamboldžioski (4.B), Matej Gorjup (4.C) in Mojca Božič (4.E). Nagrade so dobili tudi maturanti, ki so se izkazali vsa 4 leta z odličnim uspehom in tisti, ki so s svojim požrtvovalnim delom v izvenšolskih dejavnostih in uspehih na drugih področjih pokazali visoke standarde Gimnazije Nova Gorica.
Vsem letošnjim maturantom želi kolektiv Gimnazije Nova Gorica veliko osebnega in strokovnega uspeha! Pogrešali vas bomo, zato se kdaj pa kdaj še vrnite na obisk!

Maturante je v kratkem govoru pozdravil ravnatelj Andrej Šušmelj

Maturante je nagovoril še Uroš Zavrtanik, nekdanji maturant novogoriške gimnazije, sedaj mladi raziskovalec v laboratoriju za biofizikalno kemijo na Katedri za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter prejemnik Prešernove nagrade za raziskavo o medsebojnem prepoznavanju beljakovin.

Zlati maturanti ob ravnatelju in razrednikih 4. letnika.

Dostopnost