Dijaki, ki se pripravljajo na maturo iz geografije, so petek preživeli na terenskih vajah v Slovenski Istri. Z osnovnimi fizično- in družbenogeografskimi značilnostmi območja so se dijaki seznanili na razgledišču na gradu Socerb. Nato smo ob Rižani, pri zaselku Žgani, opravili vajo iz hidrogeografije (ocenjevanje pretoka vodotoka ter osnovnih fizikalno-kemijskih značilnosti vode). Družbenogeografsko vajo kartiranja funkcij stavb s pomočjo GIS aplikacije na pametnih telefonih so opravili v središču Kopra, rezultate v GIS smo pregledali v prostorih UP Fakultete za humanistične študije. Terenski dan so nadaljevali v Strunjanu, kjer so obdelali vsebine, povezane z geografijo morij in obalnim reliefom. Sončno vreme in prekrasni razgledi so maturantom omogočili izkustveno terensko in raziskovalno delo. Za izvedbo terenskega dela se zahvaljujemo sodelavcem Oddelka za geografijo FHŠ UP.

Dostopnost