Dijaki, ki se pripravljajo na maturo iz geografije, so petek preživeli na terenskih vajah v Slovenski Istri. Z osnovnimi fizično- in družbenogeografskimi značilnostmi območja so se dijaki seznanili na razgledišču na gradu Socerb. Nato smo ob Rižani, pri zaselku Žgani, opravili vajo iz hidrogeografije (ocenjevanje pretoka vodotoka ter osnovnih fizikalno-kemijskih značilnosti vode). Družbenogeografsko vajo kartiranja funkcij stavb s pomočjo GIS aplikacije na pametnih telefonih so opravili v središču Kopra, rezultate v GIS smo pregledali v prostorih UP Fakultete za humanistične študije. Terenski dan so nadaljevali v Strunjanu, kjer so obdelali vsebine, povezane z geografijo morij in obalnim reliefom. Sončno vreme in prekrasni razgledi so maturantom omogočili izkustveno terensko in raziskovalno delo. Za izvedbo terenskega dela se zahvaljujemo sodelavcem Oddelka za geografijo FHŠ UP.