V petek, 26.11.2021, je na šoli potekalo mednarodno tekmovanje iz znanja angleščine »Best in English«, ki se ga je udeležilo 90 dijakov 3. in 4. letnikov Gimnazije Nova Gorica, in več kot 18.ooo dijakov iz drugih držav po svetu.

Dijaki so v 60 minutah morali odgovoriti na 67 vprašanj, ki so vključevala poznavanje angleške slovnice in besedišča ter preverjala bralno in slušno razumevanje na ravni B2-C1  po SEJO (oz. Common European Framework of Reference).

Dijaki bodo z uradno uvrstitvijo seznanjeni 15. decembra. Takrat bomo tudi objavili imena najboljše uvrščenih dijakov.

 

Dostopnost