Kar naredimo zase, umre z nami; kar naredimo za druge, ostane in postane nesmrtno.  Albert Pike

Prostovoljci Gimnazije Nova Gorica gradijo družbo nesebičnosti

Prostovoljstvo je letos na Gimnaziji Nova Gorica  polno zaživelo. Med našimi gimnazijci jih je kar 45, ki pomagajo drugim na najrazličnejše načine. V okviru Prostovoljnega dela mladih svojo energijo, mladost, človečnost in znanje delijo na osnovnih šolah v obliki učne pomoči, v vrtcih med najmlajšimi, v domovih za starostnike, v materinskem domu in še kje.

Odlično je zaživela tudi vrstniška učna pomoč na naši gimnaziji: prostovoljci pomagajo sovrstnikom pri slovenščini, matematiki, tujih jezikih, fiziki, kemiji.

A niso aktivni le dijaki, kot mentorji sodelujejo profesorji: Sonja Bone, Liba Čubej, Jana Fajt, Vanja Gabrijelčič, Svetlana Kutin, Andrejka Markočič Šušmelj, Ana Ogrič, Teja Puc, Nadja Šuligoj Kunilo, Miran Tratnik, Nadja Vodopivec, Mojca Zgonik, Irena Zuljan.

Prepričani smo, da je danes še pomembnejše graditi družbo sožitja, to pa je možno le, če gradimo s srcem in mislijo na druge.

Ponosni smo na naše prostovoljce in jim želimo veliko prijetnih trenutkov in predvsem spoznanj, da sta hvaležnost drugega in naš občutek, da smo komu pomagali, neprecenljiva.

Nekaj misli naših prostovoljcev:

Prostovoljstvo oblikuje posebne veščine, ki mi koristijo tudi v drugih življenjskih izkušnjah, predvsem v socialnem delu življenja.  Kot zdaj nekateri potrebujejo mojo pomoč, tako bom morda tudi sam kdaj potreboval pomoč nekoga drugega. Nejc

Čeprav smo dandanes vzgojeni tako, da najprej poskrbimo za svoje potrebe, menim, da je pomembno ohraniti zdaj že zastarele vrednote – empatijo, nesebičnost in pripravljenost pomagati. Jure

Prostovoljstvo je zame več kot dejavnost. V širšem pogledu je to učenje za življenje. Učimo se sočustvovati, pomagati ljudem, ki v določenem trenutku potrebujejo pomoč. Mogoče jo bomo tudi sami kdaj potrebovali in si želeli, da bi obstajal nekdo, ki bi bil pripravljen pomagati in žrtvovati nekaj svojega časa za drugega. Anisa

Prostovoljstvo je zame način, da se povezujem z mlajšimi in starejšimi generacijami ter se učim in razvijam z njimi. Vid

Zakaj sem prostovoljec / prostovoljka?

 

Mentorice

Mentor

Dostopnost