Razgovori s kandidati in starši za vpis v športni oddelek v šolskem letu 2022/23 bodo predvidoma potekali med 14. 3 in 16. 3. 2022. Pisna vabila s točnimi termini in navodili bodo kandidati prejeli priporočeno po pošti.

Dostopnost