Gimnazija Nova Gorica je med 9. in 13. majem 2022 organizirala še zadnjo letošnjo  delovno izmenjavo v projektu ERASMUS+ Fake news in the age of democracy, ki so se je udeležile, poleg naše, še tri tuje šole iz Nizozemske, Češke in Nemčije. V okviru te izmenjave smo organizirali 5 tematskih delavnic na šoli, ki so obravnavale našo fokusno temo – Fake news in art and sience.

35 dijakov je v treh dneh ustvarilo veliko število izjemnih izdelkov in poglobilo svoje znanje na področjih fizike, računalniške tehnologije in digitalnih znanj in seveda tujih jezikov ter poznavanja naše dežele.  

V projektu je  izmenično sodelovalo tudi 35 do 40 naših dijakov. Nekateri od njih so tudi gostili tuje dijake v svojih družinah, kar je bila, po njihovih besedah, obojestransko  izjemna medkulturna izkušnja, s katero so krepili tudi svoj  čut za domovinsko in državno kulturo in etiko.

Koordinator projekta: Renata Bone

 

Dostopnost