Zaključen je 1. krog izbirnega postopka za vpis v izobraževalni program gimnazija – športni oddelek na Gimnaziji Nova Gorica. 
V prvem krogu smo sprejeli 20 kandidatov, spodnja meja je 150/102 točki.  150 točk je vsota ocen iz obveznih predmetov, 102 pa je vsota točk NPZ iz slovenščine in matematike. Slednji kriterij se upošteva le, če sta na spodnji meji dva kandidata z istim  številom točk. 
Kandidati ste obvestila prejeli po elektronski pošti, danes pa smo jih oddali tudi priporočeno po navadni pošti.
Dodatne informacije o izvedbi drugega kroga vpisnega postopka lahko dobite na telefonski številkah svetovalnih delavk  05335 8424 (Teja Puc) in 053358413 (Nadja Šuligoj Kunilo) ali preko elektronske pošte poslane na vpis@gimng.si.
 
Dostopnost