Vpis prijavljenih kandidatov bo potekal v živo, v ponedeljek, 26. 9. 2022, od 10.00 do 13.00 v čitalnici Gimnazije Nova Gorica.

Na vpis obvezno prinesite:
– osebni dokument
– originale spričeval 1., 2. in 3. letnika
– original spričevala zaključnega izpita oziroma poklicne mature
Prosimo, da na vpis prinesete izpolnjene in podpisane obrazce, ki ste jih prejeli skupaj z vabilom za vpis po pošti.

Dostopnost