Na šoli so v ponedeljek, 20. 2.,  potekale delavnice po metodi sodelovalnega učenja: premisli – primerjaj – posreduj. Vsak dijak je najprej sam razmislil o problematiki onesnaževanja, nato je ugotovitve delil v paru in potem pred razredom. Sledila je razprava, v kateri so dijaki dobili vpogled v predznanje razumevanja onesnaževanja, kdo je odgovoren zanj in kaj lahko naredi sam, lokalna skupnost ali država za njegovo preprečevanje. Naše aktivnosti so se zaključili s predavanjem in razgovorom z okoljsko aktivistko Matejo Sattler iz nevladne organizacije EKO Anhovo in dolina Soče.

Dostopnost