V petek, 5. maja, je na Trgu Evrope potekala zaključna prireditev mednarodnega projekta Scienza under 18 Isontina – Soška znanost pod 18. Dijaki z obeh strani meje so v tem šolskem letu merili kakovost vode v Soči in opazovali morebitna onesnaženja ter rastje na bregovih. Iz naše gimnazije, ki je bila edina udeleženka s slovenske strani meje, sta se vzorčenja in meritev ob kajakaški progi v Solkanu pod mentorstvom ravnatelja udeležili skupini dijakov iz 2.A in 3.C skupaj z vrstniki iz šol G. I. Ascoli in Ivan Trinko iz Gorice, pri čemer je prof. Janina Žorž izvedla meritve števila koliformnih bakterij v vodi. Srečanje so pozdravili generalni konzul konzulata Slovenije v Trstu Gregor Šuc, podžupan Mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon in predstavniki goriške občine ter gospodarstva z ravnatelji slovenskih šol v Trstu in Gorici.
Meritve so pokazale, da je naša Soča presenetljivo bolj čista od pričakovanj. Težave se nakazujejo drugje, z zaraščanjem invazivk ob bregovih in podnebnimi izzivi, kot je nizek vodostaj z množičnimi pogini rib in požarna ogroženost v sušnem okolju. Glede na starostno strukturo italijanskih vrstnikov bomo v naslednjem šolskem letu povabili tudi slovenske osnovnošolce iz zadnje triade osnovnih šol ob Soči, katerim bo Gimnazija Nova Gorica zagotovila vso podporo. Sporočilo zaključnega srečanja je, da meje ne obstajajo ne za Sočo, ne za onesnaženje, ne za podnebne spremembe, zato je skupna skrb mladih za okolje čedalje pomembnejša.

 .

Dostopnost