Odlično, Hana!

Dijakinja 2.a Hana VUGA se je s svojo poezijo uvrstila na državni izbor mladih literatov za nagrado Urška. 18. junija 2023 bodo povabili vse regijske zmagovalce na branje v okviru dnevov knjige –  Festival mlade literature Urška 2023. Na festivalu bodo razglasili tudi finaliste natečaja, ki se bodo oktobra potegovali za nagrado mladi uršljan/-ka.

Iskrena čestitke mladi pesnici!

Iz ocene poezije Hane Vuga iz 2.a  selektorja Zorana Prevca

Drugi nominiran prispevek (geslo H.V.P) je pesniški. Lirski subjekt se v njem pretanjeno nanaša na spomin na drugega, torej verjetno na neko ljubezen, na usodne stvari, ki se dogodijo v življenju in je potrebno biti ob tem previden; zanimive so tri pesmi z naslovi sklonov (Tožilnik, Dajalnik, Mestnik) – pesniški jaz poizkuša v povezavi s tem odgovoriti na vprašanje kaj početi v življenju, kaj je smisel bivanja, kaj nam da in kaj vzame in kako je biti »pri glasbi« in v naravi. V pesmi Soba gre za razmišljanje o drugem v samoti, zelo poseben pa je pristop k poeziji v pesmi Plastične vrečke in sadje, v kateri se drugi, ali vsaj upanje na srečanje z njim, odmika, kot se s časom kvari sadje. V pesmi z naslovom Rana lirski subjekt poveže naključnost, (ne)verovanje v Boga, vpliv družine, krivdo, ki je vezana na drugega in vreznino, ko rana več ne boli tako zelo, a spomin nanjo vendarle ostane – skratka vse kar se dogodi ima vzrok, četudi nenameren, tako ali drugače pa za tem ostanejo posledice. V pesmi Sv. Ana imajo kitice podnaslove s števili od Pet do Nič, od bitja srca in naveličanosti, vsakdanjih pripetljajev do konca, ko ostane le še »nič«. Za večino pesmi velja, da uporabljajo sodobno besedišče, zapisane so miselno in pesniško fluidno, ob tem pa so na marsikaterem mestu tudi inovativne.

Mentorica Irena Zuljan

Dostopnost