Dijaki tretjega letnika, kandidati za mlade ambasadorje EP, smo sodelovali na 17. nacionalni konferenci ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, potekala je 9. novembra 2023 v Novi Gorici. Na konferenci smo spregovorili o varovalnih dejavnikih, ki lahko pripomorejo h krepitvi mladostnikove odpornosti proti vedenjem, ki vodijo v zasvojenost, in o temeljih blagostanja mladostnikov v vzgoji in izobraževanju.

Dijaki smo sodelovali že pri pripravi videa, ki so ga prikazali v uvodnem delu konference. V nadaljevanju smo se po vsakem predavanju vključili v razpravo, kako prekiniti zasvojenost, kako pomembna je družina pri krepitvi psihične odpornosti mladostnikov in o tem, kako psihično blagostanje vpliva na uspešno delo v šoli. Zanimiva so bila tudi naša razmišljanja o tem, ali je šola prostor za razvijanje ključnih življenjskih veščin za dolgoročno blagostanje, kot so optimizem, vztrajnost, odgovornost, pogum in hvaležnost.

Konferenco smo zaključili z mislijo, da prav spodbujanje aktivnosti in interesov kot varovalnih dejavnikov na ravni posameznika, družine, šole in lokalnega okolja lahko bistveno pripomorejo h krepitvi mladostnikove odpornosti proti vedenjem, ki vodijo v zasvojenost. Torej, skupaj zmoremo več.

Kliknite za ogled videa

 

Dostopnost