Šola sodeluje v projektu Zavoda RS za šolstvo Obogateno učenje tujega jezika-3 (OUTJ-3), s katerim smo pridobili dva učitelja – matična govorca angleščine in francoščineLauro Lee Jensen in Samuela Farsurea. Koordinatorica v projektu Obogateno učenje tujega jezika je prof. Ines Vižin.

Dostopnost