INFORMACIJE O ŠOLSKI PREHRANI

Subvencionirana dijaška prehrana

Cena malice je 3,60 €, vendar se je s šolskim letom 2021/2022 spremenil sistem določanja pravice do subvencioniranja dijaške prehrane. Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) na podlagi podatkov dijakov, prijavljenih na malico, samodejno določa upravičenost in stopnjo subvencije. Na tem portalu so dostopne tudi vse odločbe, ki jih šole vnašajo v sistem za obračun malic.

Evidentiranje obrokov

Ker dijaki prevzem malice evidentirajo elektronsko, lahko občasno pride do napake pri beleženju koriščenih obrokov. Zato starše prosimo, naj količino prevzetih obrokov na položnicah redno preverjajo. Če dijak ne želi več malicati ali ima napovedano odsotnost, je potrebno obrok odjaviti. Staršem dijakov ali dijakom svetujemo, da pred napovedano ekskurzijo ali OIV preverijo odjavo obroka.

Odjava obrokov

Dijaki ali starši morate malico odjaviti pravočasno, do 16.00 za naslednji dan, preko spletne aplikacije https://malica.gimng.si/ , ki bo aktiven od 1.9.2022 dalje.

V primeru nenadne bolezni lahko odjavo sporočite do 8.00 za tekoči šolski dan, po elektronski pošti, vendar le v primeru nenadne bolezni.

Spletna odjava obrokov
1. Za dostop do SAOP portala za registracijo kliknite tukaj.

2. Izpolnite polja: UPORABNIŠKO IME (vpišite številko plačnika/dijaka, ki jo najdete na računu, npr. 0202042), EMŠO (vpišite EMŠO dijaka). V naslednjem koraku izberite še osebo, ki izvaja registracijo, ime in priimek pooblaščene osebe ter elektronski naslov na zaključek registracije.
3. Po uspešnem aktiviranju računa se prijavite v spletno evidentiranje obrokov. Opozorilo: Če vam pri poskusu registracije javi napako v povezavi z EMŠO dijaka, prosimo, da nam to posredujete na elektronski naslov malice@gimng.si in pripišete IME IN PRIIMEK, RAZRED ter EMŠO dijaka.

Obračun obrokov

Obroki se obračunajo mesečno, s pomočjo računalniškega programa za evidentiranje prevzemanja ter odjavljanja posameznih obrokov. Pri dijakih, upravičenih do subvencije, se neprevzetim/računalniško nezabeleženim ali neodjavljenim obrokom subvencija ne prizna. Do izračuna pridemo po spodaj opisanih točkah :
1. postavka 015 (malica), ki pove kočino malic oz. število šolski dni,
2. postavka 014 (število odjavljenih malic),
3. subvencija MIZŠ: količina subv. obrokov, pomnožena z vašim doplačilom. Doplačilo je 60% ali 30% cene malice,
4. razlika nesubvencioniranih obrokov: količina malic – odjava malic – prevzem MIZŠ,
5. končni izračun: točka 1 – točka 2 – točka 3 točka 4.

slika poloznica

V kolikor na položnici ni samo malica, se najprej od končnega zneska odšteje vse ostale postavke, ki ne vključujejo malic.

Dostopnost