OSNOVNI PODATKI

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ul. 9, 5000 Nova Gorica

Ravnatelj: Andrej Šušmelj
Pomočnica ravnatelja: Ines Vižin
Poslovna sekretarka: Mojca Šuligoj
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Nadja Šuligoj Kunilo

Telefon: (05) 33 58 400
e-pošta: tajnistvo@gimng.si
Telefaksov ne sprejemamo več, prosimo, uporabljajte e-pošto.

Matična številka: 5221161000
Davčna številka: 71839941
Transakcijski račun: 01100-6030695382

Obrazec za otvoritev trajnika

Organigram Gimnazije Nova Gorica

Uradne ure tajništva:
od ponedeljka do petka:
9.00 do 11.00 in 12.30 do 14.00

PREDSTAVITEV ŠOLE

Gimnazija Nova Gorica je v slovenskem prostoru trdno uveljavljena gimnazija, ki področje Goriške zaznamuje že od leta 1947, kot povojna naslednica prve slovenske državne gimnazije v Gorici pa že več kot sto let. Stavba Gimnazije se nahaja v centru Nove Gorice; pred njo stoji Petnajstletna, kiparska mojstrovina enega velikanov slovenskega kiparstva iz obdobja po 2. svetovni vojni, domačina Borisa Kalina, ki je postala njen zaščitni znak, njena silhueta pa osrednji element logotipa gimnazije.

Trenutno je v vsakem letniku štiri do pet oddelkov splošne gimnazije (eden od teh je športni oddelek, ki dijakom omogoča uspešno šolanje v gimnazijskem programu ob intenzivnem udejstvovanju na področju športa) in dva oddelka umetniške gimnazije: oddelek likovne in oddelek smeri gledališče in film (prenovljenega programa gledališke smeri, ki se je začel izvajati v šolskem letu 2017/18).

Izobraževanje po gimnazijskih programih je namenjeno pripravi na nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu. Zaključi se s splošno maturo, ki je pogoj za nadaljnji študij in pogosto odločilnega pomena pri izbiri študija. Šola se lahko poleg uspešnosti na maturi, pohvali z uspehi dijakov na različnih tekmovanjih, obsežno ponudbo izbirnih predmetov, ima največjo izbirnost tujih jezikov od vseh gimnazij v Sloveniji (nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina) in je v letu 2020 od vseh slovenskih šol prva in najboljša ambasadorica Evropskega parlamenta v Sloveniji. Je UNESCO ASPnet regijsko središče Goriške šestih šol.
Odprta v Evropo, odprta v prihodnost.

 

 

KONTAKTNE INFORMACIJE

Ravnatelj: Andrej Šušmelj (05) 335 8412 andrej.susmelj@gimng.si
Pomočnica ravnatelja: Ines Vižin (05) 335 8415 ines.vizin@gimng.si
Poslovna sekretarka: Mojca Šuligoj (05) 335 8400 tajnistvo@gimng.si
Administratorka Alenka B. Pavliha (05) 335 8400 alenka.b.pavliha@gimng.si
Knjigovodja: Silva Humar (05) 335 8407 silva.humar@gimng.si
Računovodja: Anja Faganeli (05) 335 8414 racunovodstvo@gimng.si
Svetovalna služba: Nadja Šuligoj Kunilo (05) 335 8413 nadja.kunilo@gimng.si
Svetovalna služba: Lea Okretič (05) 335 8424 lea.okretic@gimng.si
Svetovalna služba: Nataša Finžgar (05) 335 8437 natasa.finzgar@gimng.si
Knjižnica: Tina Kogoj (05) 335 8418 tina.kogoj@gimng.si
Hišnik: Miloš Ferfolja (05) 335 8404 milos.ferfolja@gimng.si
Tajnik šolske maturitetne komisije: Jurij Knez 041 546 029 jurij.knez@gimng.si
Odjava dijaške malice:

Stojan Humar
Anja Faganeli

 

malice@gimng.si

Vodja objekta telovadnice: Erik Žnideršič (05) 335 8426 erik.znidersic@gimng.si
Zbornica:   (05) 335 8417  

 

Dostopnost