DIJAŠKA SKUPNOST GIMNAZIJE

Dijaška skupnost Gimnazije Nova Gorica (DSG) je organizirana skupnost dijakov na ravni šole in v oddelkih, ki se povezuje v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Delo DSG vodi in koordinira Odbor DSG, ki ga sestavljajo predstavniki dijakov vsakega razreda in se praviloma sestaja enkrat mesečno. Pri tem nam pomagata mentorja. Delovanje DSG ureja Poslovnik Dijaške skupnosti Gimnazije Nova Gorica.

Dijaki aktivno in uspešno sodelujemo z vodstvom šole, učitelji in starši. Preko svojih predstavnikov sodelujemo v organih šole, v Svetu zavoda in Upravnem odboru Šolskega sklada, kjer se aktivno zavzemamo za želje in potrebe dijakov. Predstavnik dijakov je tudi član Komisije za šolsko prehrano, kjer lahko s svojimi mnenji in stališči izraža potrebe in želje dijakov v povezavi z organizirano šolsko prehrano.

Zelo pomembno je naše delovanje v Upravnem odboru Šolskega sklada. S svojimi predlogi smo izboljšali učne razmere in življenje dijakov na šoli. Med vidne dosežke sodijo nakup fotokopirnega stroja za brezplačno kopiranje dodatnih učnih gradiv za dijake, ureditev računalniške učilnice 4ka, namenjene dijakom za pripravo projektnih, raziskovalnih in drugih nalog ter za aktivno preživljanje prostega časa in »sobe za druženje« v učilnici 5, kjer v sproščenem vzdušju aktivno preživljamo prosti čas. Organiziramo delavnice, predavanja in tečaje za dijake, sredstva Šolskega sklada pa omogočajo tudi delovanje šolskega orkestra. Načrtujemo, da bomo sredstva Šolskega sklada lahko uporabili za stvari, ki jih dijaki najbolj potrebujemo in si jih želimo, a ne sodijo v okvir standardne ponudbe šole.

Aktivni smo v Dijaški organizaciji Slovenije in pri opredeljevanju do njenih stališč. Tako smo med drugim nasprotovali protestom proti Zakonu o malem delu in ga na Skupščini podprli.

 

VARUH DIJAKOVIH PRAVIC

Na šoli deluje varuh dijakovih pravic, ki so ga izmed sebe dijaki prvič izvolili v začetku šol. l. 2014/15. Varuh pomaga dijakom pri reševanju njihovih problemov znotraj šole in je dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami in težavami v okviru šole. Varuh dijakom svetuje, kako pristopiti k reševanju problema in jih seznani z možnimi načini reševanja ob upoštevanju zakonodaje, lahko pa prevzame tudi vlogo posrednika med dijaki in drugimi vpletenimi v zadeve, ki jih obravnava. Varuha pri delovanju usmerja mentor, ki si ga varuh izbere sem in ga potrdi Odbor DSG.

Delovanje varuha določa Poslovnik varuha dijakovih pravic Gimnazije Nova Gorica.

Varuhinja dijakovih pravic: Manca Širok; mentorica Suzana Černe

Poročila varuha:

Šolsko leto 2014/15

Šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2016/17

 

 

Šolsko leto 2021/22

Predsednica  Dijaške skupnosti (DSG) je Nastja Orel.

Mentorja:  Nadja Šuligoj Kunilo in Tomaž Komel

Člani odbora DSG v šol. l. 2018/19

Poročila  o delu DSG: Šol. l. 2014/15, Šol. l. 2015/16, Šol. l. 2016/17, Šol. l. 2017/18

Protokol organizacije maturantskega plesa

Zapisniki v šol l. 2018/19:

Zapisnik 1. sestanka odbora DSG (13. 9. 2018)

Arhiv zapisnikov:

2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost