ŠOLSKA KNJIŽNICA

Maja 2017 se je knjižnica preselila v nove, prenovljene prostore. Velika pridobitev je velika čitalnica, kjer je za dijake na voljo 40 čitalniških mest in 4 računalniki, poleg tega je pa dijakom namenjen še sprostitveni kotiček v knjižnici. Selitev in urejanje gradiva v novih prostorih bo potekala še kar nekaj časa, zato dijake in druge uporabnike prosimo za strpnost in razumevanje.

URNIK 2018/2019

KNJIŽNICA

Moderna šolska knjižnica gimnazije je polnopravna članica sistema Cobiss, uporabniki pa imajo dostop do večine informacijskih virov, ki so danes na voljo v Sloveniji in po svetu. Urejena je po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da lahko dijaki sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo, ter popolnoma avtomatizirana. Imamo okoli 80.000 enot knjižničnega gradiva, ki vključuje knjige, videokasete, DVD filme, računalniške in glasbene zgoščenke, domačo in tujo periodiko, okoli 30.000 učbenikov in drugega didaktičnega gradiva za dijake in učitelje. Vsi uporabniki lahko koristijo možnost brezplačne medknjižnične izposoje gradiva. Dijaki lahko brezplačno uporabljajo spletno knjižnico in medknjižnično izposojo in si za potrebe pouka fotokopirajo dodatno učno gradivo. Za učenje in aktivno preživljanje prostega časa imajo dijaki na voljo 50 čitalniških mest.

Šolska knjižnica se s programom Knjižničnega informacijskega znanja neposredno vključuje v pouk, tako v obliki medpredmetnega in timskega poučevanja, kot v okviru Obveznih izbirnih vsebin in predstavlja informacijsko, učno in kulturno središče šole.

Urnik in kontaktne informacije

Čitalnica je v dneh pouka odprta od 6.15 do 15.45, knjižnica od 7.30 do 15.00. Izposoja poteka med 7.30 in 11.05 in od 12.00 do 15.00.

Knjižničarka:

Tina Kogoj, univ. dipl. bibliotekarka, tina.kogoj@gimng.si ,    tel. 05 335 8418

 

 

Članstvo, izposoja, rezervacije in podaljšanje knjižničnega gradiva

V šolsko knjižnico so včlanjeni vsi dijaki in zaposleni šole ter udeleženci izobraževanja odraslih. Lahko se včlanijo tudi zunanji uporabniki.Članarine in vpisnine ni. Ob vpisu član prejme izkaznico, s katero si izposoja knjižnično gradivo in uporablja druge storitve knjižnice.  Izkaznica ni prenosljiva. Izgubljeno izkaznico je potrebno nadomestiti z novo, ki stane 5,00 evrov.

Izposoja na dom

Izposojevalni roki:

  • Knjižno gradivo: 30 dni z možnostjo podaljšanja
  • Neknjižno gradivo: 7 dni
  • Gradivo iz posebnih zbirk:  po dogovoru s knjižničarko

Rezervacije in podaljšanje

Vsak član ob vpisu dobi geslo za uporabo storitve Moja knjižnica, kjer lahko pregleda, katero gradivo ima izposojeno, podaljša rok vračila in opravi rezervacijo gradiva. Sicer pa lahko vsakdo podaljša in rezervira gradivo v času, ko je knjižnica odprta za izposojo.

Za prekoračen rok izposoje zamudnine ne obračunavamo, po potrebi pa članu pošljemo opomin (dijakom najprej po eAsistentu, nato po pošti).  Članom, ki kljub večkratnem opominjanju ne vrnejo gradiva, pošljemo opomin pred izterjavo gradiva, ki ga zaračunamo 10,00  evrov.

Medknjižnična izposoja

Knjižnica nudi brezplačno medknjižnično izposojo za vse člane ob pogoju, da upoštevajo izposojevalni rok knjižnice, ki nam je gradivo izposodila. Gradiva iz medknjižnične izposoje ni mogoče podaljšati.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti. O načinu nadomestitve se mora član dogovoriti z vodjo knjižnice.

 

Uporaba računalnikov in tiskanje

Uporabnikom knjižnice so namenjeni 4 računalniki v čitalnici,  2 sta v knjižnici.