ŠOLSKA LITERARNA GLASILA IN ŠOLSKI BLOG

Vsa preteklost Gimnazije Nova Gorica je zaznamovana z dijaškim literarnim ustvarjanjem, ki je bilo v nekaterih obdobjih bolj intenzivno, v drugih nekoliko manj. Zato ne čudi, da iz vrst naših dijakov izhajajo znana pisateljska in pesniška imena.

Najstarejša šolska glasila so bila imenovana Ob Soči (1958/59), Človek (1967–1970 in 1975/76), desetletja so v ciklostirani obliki izhajali Žarometi (1977–2009), vmes so izšli tudi Gulp (1978), Gimnorica (2001/02), Mrcine (2003/04) in še mnoga druga glasila.

V šolskem letu 2009/2010 so dijaki pod mentorstvom profesorja Nejca Rožmana Ivančiča enkratno izdali 23. beležnico. Zatem je za leto dni mentorstvo glasila prevzela profesorica Vesna Prinčič Crosatto; šolski časopis je dobil novo ime Iz sebe. Tri leta je bila njegova mentorica profesorica Irena Zuljan, v šolskem letu 2014/15 je mentorstvo šolskega glasila ponovno prevzel profesor Nejc Rožman Ivančič. Glasilo Iz sebe izhaja še danes. Sprva ga je oblikoval profesor Marko Krumberger, od šolskega leta 2016/17 pa ga oblikuje prof. Jelena Uršič, ki je poskrbela za njegovo zdaj že uveljavljeno likovno podobo v barvah šole. Od 6. številke dalje izhaja v tiskani obliki v formatu A5. Ob 70. obletnici Gimnazije Nova Gorica je izšla jubilejna, že 10. številka šolskega glasila Iz sebe.

Poleg publikacij v slovenščini na šoli že dolga leta izhaja tudi tujejezično glasilo Mavrica, v katerem dijaki pod mentorstvom profesorjev tujih jezikov objavljajo svoje prispevke v angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, španščini in ruščini. Gre za mavrico vprašanj in odgovorov, ki sta jih ustvarili ljubezen do učenja tujega jezika in ljubezen do pisane besede. Glasilo izhaja po enkrat v šolskem letu.

V okviru krožka ustvarjalnega branja in pisanja je v šolskem letu 2014/15 v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici nastal zbornik intervjujev z goriškimi besednimi umetnicami z naslovom Navdušujoča raznolikost.

Od šolskega leta 2015/16 ima Gimnazija Nova Gorica tudi svoj blog z imenom GimBlog. Njegova prva urednica je bila dijakinja Kati Harej, v šolskem letu 2017/18 pa je uredništvo predala dijakinji Zali Černe. Mentor šolskega bloga je prav tako prof. Nejc Rožman Ivančič. Dijaki in občasno tudi profesorji na blogu objavljajo svoje refleksije, komentarje in kritike. 

Članice literarnega krožka Klara Križnič, Vesna Devetak in Vida Lestan junija 2017 na festivalu Mesto knjige predstavljajo literarni krožek, razstavljajo šolska glasila in knjigo dijakinje Patricije Kreševec, ki je sodelovala na angleškem literarnem natečaju

Dijakinja Patricija Kreševec z mentorico mag. Martino Kobal ob izidu knjige Monsters junija 2017

literarni

Literarno ustvarjanje septembra 2014 na Cerju

ustvarjalek2

Srečanje z goriškimi besednimi ustvarjalkami 15. 10. 2014

IMG_5080

Jasmina Pegan, Kristina Mavrič Zavnik, Kristina Bizjak, Ana Jarc in Ariana Šuligoj po predavanju o goriških besednih ustvarjalkah v okviru festivala Vilenica v Ljubljani 5. 9. 2014

Dostopnost