Svit Ferjančič Benetik, dijak 3. b, je na državnem tekmovanju iz znanja materinščine 28. 3. 2015 osvojil zlato Cankarjevo priznanje. Naloga na tekmovanju je bila pisanje eseja o romanu Vitomila Zupana Menuet za Kitaro. Njegova mentorica je bila prof. Ana Ogrič.

Srebrna Cankarjeva priznanja so dosegli Jasna Reščič (1. e), Kristan Bergant (2. b) in Ana Kofol (4. a).  Mentorica dijakom 1. in 2. letnika je bila prof. Simona Stres. Prebirali so Prežihov roman Doberdob.

Dijakom in mentoricama iskreno čestitamo.

 

Dostopnost