RAZPIS ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljen Razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2015/16.
Prošnjo za sprejem do 14. 8. 2015 bodoči študenti lahko oddajo na e-naslovu: http://portal.evs.gov.si/bivanje/
Razpis in navodila za izpolnjevanje prošnje so objavljena na ministrski spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/bivanje

Dostopnost