Zaradi naknadnih prijav k izpitom in napovedanega izobraževanja učiteljev v avgustu je bilo potrebno izpite v jesenskem roku razporediti po novem vrstnem redu. Upoštevano je bilo tudi, da imate neocenjeni dijaki v primeru nezadostno ocenjenih dopolnilnih izpitov pravico opravljati še popravne izpite.

DATUM PISNI IZPIT USTNI IZPIT
17. avgust 2015 SLO, FIZ, MAT, NEM SLO, FIZ, MAT, NEM, GEO
18. avgust 2015 FRA, ITA, ŠPA, NEM, SLO FRA, ITA, ŠPA, NEM, LIT, PRT, OVD, BIK, ITG, SLO
19. avgust 2015 MAT MAT
20. avgust 2015 ANG ANG
24. avgust 2015 SLO, FIZ SLO, FIZ, PRT, BIK, LID, INF, ZDG, ITG, KEM

Natančni razporedi kandidatov bodo 10. avgusta 2015 objavljeni v stekleni vitrini v 1. nadstropju novega dela šole.

Dostopnost